Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Israel – et Guds tegn i moderne tid

torsdag 22. februar 2018

Kristenliv

Jeg er takknemlig over mine røtter og ser på Israel som et Guds tegn nettopp i vår tid!

Fredrik den Store av Preussen, 1712–86 var en erklært ateist, og en god venn av ateisten Voltaire. Men han hadde en kristen kammertjener som han holdt av og gjerne samtalte med.

En dag sier han til ham: – «Kan du nevne meg et eneste bevis på at Gud eksisterer?» – «Jødefolket, Deres Majestet,» svarte kammertjeneren.

Hva var det med dette folket som på den tid kunne fascinere en tysk kammertjener?

Dette fascinerte: I 1700 år hadde jødefolket vært spredt over hele verden, jaget og forfulgt – men folket var fremdeles et folk – bundet til sitt land og sine tradisjoner. De feiret sine høytider slik de gjorde det da de bodde i landet.

Til og med løvhyttefesten feiret de, enda de ikke hadde noe å høste. De tilbad sin Gud med ansiktet vendt mot Jerusalem og tempelplassen som om de bodde i nærheten av den.

Troen på å få vende tilbake var så levende, at de hver påske møtte hverandre med denne helsinga: «Neste år i Jerusalem!» I dag vet alle at de ikke har ventet forgjeves.

Elie Wiesel, jødisk forfatter og fredsprisvinner, har sagt følgende om dette å være jøde: «Du kan være jøde både med Gud og mot Gud. Men du kan ikke være jøde uten Gud.»

Dette folket har levd med Gud og mot Gud gjennom tusener av år. Men de som rev seg løs fra Gud, ble borte mellom andre folkeslag. De er ikke jøder lenger.

Det som har holdt jødefolket oppe gjennom alle disse åra, er det profetiske ordet, løftene som Gud har gitt dem gjennom sine utvalgte redskaper, profetene.

Kristenfolket har arvet sine rikdommer fra Israel: Bibelen kommer fra Israel, Jesus kommer fra dette landet, disiplene var jøder og menigheten ble født i Israel. Derfor bør det være lett å komme med en hjertelig hyllest til dette land og vise takknemlighet overfor kristenfolkets røtter.

I mai feirer Israel sin 70-årige historie. Landet representerer en unik historie. For meg er landet et Guds tegn i moderne tid.

70-årsjubileet vil bli feiret på ulike måter. Selv har jeg fått med meg dyktige bidragsytere som skriver hver sitt kapitel i ei bok, som jeg har ansvaret for, og som kommer ut til jubileet. Manuset er sendt til Hermon Forlag og har som arbeidstittel: «Israel – et Guds tegn i moderne tid.»

Jeg er takknemlig over mine røtter og ser på Israel som et Guds tegn nettopp i vår tid!