Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Frimodig nettverk

mandag 17. april 2017

Kristenliv

At det kan koste å følge og tjene ham, har Jesus forberedt oss på. Men først og fremst er det en gave og en glede. Ingen grunn til å miste frimodigheten!

Da nedenstående var skrevet, oppdaget jeg at Knut Alfsvåg i Dagen 29/3 har en kommentar til samme tema. Siden vi vektlegger litt ulike sider, tenker jeg at jeg som styreleder i Frimodig Kirke også kan bidra med noen refleksjoner om det nye nettverket.

DEBATT: Frimodig kirke

20. mars var jeg med på å opprette nettverket «Frimodig kirke». Nær 160 kirkeansatte og frivillige fra det meste av landet var samlet. Målet var å skape et nettverk som kan gi støtte og oppmuntring til den tjenesten de fortsatt ønsker å stå i i Den norske kirke (Dnk).

Det er gode grunner til å tro at langt flere enn de som kunne ta turen til Oslo vil være med i nettverket. I Frimodig kirkes statutter heter det at «Frimodig kirke er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Dnk» og at Frimodig kirke «vil være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Dnk».

Etter kirkemøtets godkjenning av liturgi for samkjønnet vigsel, opplever mange situasjonen i kirken som krevende. Ikke alle lokalmiljøer har vært velvillige mot kirkeansatte som fortsatt står på kirkens klassiske lære.

Ikke få kirkemedlemmer synes det er vanskelig å gå til gudstjeneste i en menighet hvor de som hyrder skulle være, har skiftet syn. Men det er tross alt forholdsvis få som har meldt seg ut av kirken.

Og mange prester, kateketer, trosopplærere og andre ansatte velger å bli stående i sin tjeneste. Det er disse gruppene som har opprettet Frimodig Kirke.

SYNSPUNKT: Frimodig kirke - ny optimisme

Ansatte og frivillige, lønnede og ulønnede medarbeidere ønsker å stå sammen slik at en kan være til støtte og oppmuntring for hverandre.

Frimodig kirke er ingen kirkepolitisk kamporganisasjon, men et «nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke», slik det står i statuttene.

Rolf Kjøde ledet styringsgruppa som forberedte dannelsen av nettverket, og sa i sin tale til stiftelsesmøtet: «Vi har lagt vekt på at Frimodig kirke ikkje skal vere eit kyrkjepolitisk kampnettverk. Frimodig kirke har ikke posisjoner til kyrkjeval som mål.»

– Kirkevalg vil fortsatt være viktige. Og det er gode grunner til å engasjere seg for å få fram og stemme på gode kandidater. Men Frimodig kirke har gitt seg selv et annet oppdrag: Nettverket «vil være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Den norske kirke». Det er det behov for!

Målet er ikke å overvinne en motpart, men å stå i en glad tjeneste for Jesus og hans kirke. Til det trenger vi å gi hverandre støtte og oppmuntring. Vi vil synliggjøre en kirke som er frimodig fordi den er forankret i Guds ord og er glad for å tjene medmennesker med evangeliet.

Frimodighet er ikke noe en får ved å ta deg sammen. Kristen frimodighet oppstår i møte med Guds kjærlighet, han som lot Jesus korsfeste for vår skyld, og har gitt oss sine bud som rettesnor for livet.

LEDERARTIKKEL: Hva ekteskapet lærer oss om Gud

Et nettverk er ingen organisasjon. Det har ingen sementert struktur. Et nettverk er mennesker som finner sammen. En kan møtes fysisk, men i dag gjør telefon, Skype og ulike sosiale media det mulig å møtes til ulike tider, og med ulike saker på hjertet.

Noen av oss ble valgt inn i styret for hele nettverket. Vår oppgave er å angi retning og profil ut fra den strategi som ble utformet 20. mars. Men det viktigste skjer nærmere grasrota og hverdagen vi står i.

Innenfor noen bispedømmer er det allerede valgt styringsgrupper og planlagt møteplasser. Flere er underveis. På nettsiden kan alle som ønsker det, meld seg inn i nettverket. Jo flere vi blir, desto flere kan vi søke råd hos, dele erfaringer med og oppleve fellesskap med.

Slikt er med å gi frimodighet i liv og tjeneste. At det kan koste å følge og tjene ham, har Jesus forberedt oss på. Men først og fremst er det en gave og en glede. Ingen grunn til å miste frimodigheten!