Illustrasjonsfoto: CharlotteKinzie/CC/Flickr

Frimodig kirke

fredag 31. mars 2017

Kristenliv

Mange, både prester, andre ansatte og vanlige kirkegjengere strever i dag med sin tilhørighet til Den norske kirke både i forhold til sin lokalmenighet og til det store fellesskapet.

Mandag 20. mars ble nettverket Frimodig kirke stiftet. Det burde ha vært unødvendig. Basis for dette nettverket er nemlig identisk med bekjennelsesskriftene i Den norske kirke presisert med dokumentet «Erklæring om den kirkelige situasjonen» fra mars 2016.

Der sies det at den nye samlivsetikken er en hindring i kirkens arbeid for å nå mennesker med evangeliet. Inntil for få år siden var dette selvfølgeligheter som alle i Den norske kirkes ledelse stod sammen om.

SYNSPUNKT: Frimodig kirke - ny optimisme

Nå er det ingen med lederansvar i kirken som sier det slik lenger. Det er den beklagelige realiteten som gjør et slikt nettverk viktig og nødvendig.

Nettverkets målsetting er å virke til inspirasjon og fornyelse på det grunnlag som utgjøres av klassisk, apostolisk kristendom. Det er en viktig målsetting, og det er å håpe at den lykkes.

Mange, både prester, andre ansatte og vanlige kirkegjengere strever i dag med sin tilhørighet til Den norske kirke både i forhold til sin lokalmenighet og til det store fellesskapet.

Nettverkets målsetting er å gi alle disse trygghet og frimodighet i tjenesten på grunnlag av det evangelium som har vært kirkens fundament fra starten av.

Det er en krevende oppgave. Nettverkets ledere og lokale representanter skal bekrefte og støtte opp under alt det viktige og gode som skjer i Den norske kirke både sentralt og lokalt, innenfor organisasjonene og andre kirkelige grupperinger.

KOMMENTAR: En ny mellomstasjon

Frimodig kirke hverken kan eller skal doble eller erstatte dette arbeidet. Samtidig må nettverket gi trygghet og frimodighet til i gitte situasjoner også å si nei til det Guds ord forbyr, og å støtte dem som synes dette er vanskelig.

Å finne den rette balansen mellom det bekreftende og det benektende i en komplisert kirkelig situasjon er ingen enkel oppgave. Derfor kreves det mye visdom av dem som skal lede dette nettverkets arbeid i tiden framover.

Samtidig er det viktig at alle som ser dette nettverkets ambisjon og målsetting som viktig, slutter opp om arbeidet. Dette er ikke en organisasjon for prester og teologiske eksperter.

Alle som er medlemmer av Den norske kirke og enig i nettverkets formål og basis kan melde seg inn. Jeg håper at det er mange som gjør det.

LES: Vil ha hjelp til frimodighet

I Danmark har en ­allerede gode erfaringer med et lignende nettverk, og en av dets representanter delte på stiftelsesmøtet sine erfaringer derfra.

Han minte oss om at det er ikke i alle situasjoner slik at den er sterkest som står alene. Selv om det er Ibsen som har sagt det.