Etter generalforsamlingen

torsdag 20. august 2015

Kristenliv

Sommeren er over, og ferieopplevelser er samtaleemner når en møtes etter overståtte sommeruker.

For Normisjon var det generalforsamlings-sommer i år. Undertegnede var blant dem som var forberedt på at det kunne bli en utfordrende samling.

I alle fall tre saker kunne ventes å utløse engasjement når landsstyrets treårsmelding skulle opp til drøfting.

Den såkalte generalsekretærsaken var tung nok, og i tillegg kom flytting av Gå Ut-senteret og underskudd som gjorde det nødvendig å fjerne stillinger ved hovedkontoret.

Det hadde vært sterkt engasjement underveis, og en måtte vente at dette også ville komme til uttrykk under behandlingen av treårsmeldingen. En kunne lese om mistillit til landsstyret i enkelte avisinnlegg ukene før generalforsamlingen.

Det lå spenning i luften da forhandlingsmøtet startet. Og debatten skygget ikke unna de krevende sakene. Det ble satt navn på både uenighet og kritikk. Likevel ble det etter hvert klart at det ikke var oppslutning om noe mistillitsforslag. Mot én stemme godkjente generalforsamlingen treårsmeldingen.

En kan undres hvorfor det endte slik. Ett av svarene kan være at landsstyret tidlig tok ansvar i generalsekretærsaken, at en har lyttet til kritikk og vært åpen for samtale. Viktig har det også vært at ny daglig ledelse har hatt tid på seg til å vinne tillit, og at en krevende økonomi er like mye en utfordring til misjonsfolket som til den sentrale ledelse.

For Normisjon ble derfor generalforsamlingen en samling som normaliserte situasjonen mer enn det ble et sted for oppgjør. Det ble samling mer enn det ble splittelse.

Organisasjonen er bred og mangfoldig, og rommer ulike oppfatninger i flere spørsmål. Men den dominerende opplevelse etter generalforsamlingen er at vi nå går videre med fokus rettet mot misjonsoppdraget og de mange åpne dører. Utfordringene er betydelige, men de er også motiverende. Og ressursene kan settes inn i å gå videre med det oppdraget Gud har gitt.

Misjonssambandet har også hatt generalforsamling, og presseoppmerksomheten i etterkant viser at det er krevende å stå fram med profil og verdier som ikke er på linje med hva samtiden anser som politisk korrekt.

Også Normisjon må gjennomtenke hva det innebærer å ha en bibelsk forankring når vi står fram med etiske verdier og holdninger. Det kan bli krevende spenninger mellom en uforanderlig basis og nærhet til medmennesker i en omskiftelig samtid.

Men dette er utfordringer som den kristne kirke og enhver misjonsorganisasjon har stått overfor siden misjonsoppdraget ble gitt. Derfor er motløshet intet alternativ. Og for Normisjon gav sommerens generalforsamling grunn til å rette blikket frimodig framover.

Svein Granerud, leder Normisjon i Norge