Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Ville Jesus kunne praktisere yoga?

Author picture

mandag 12. mars 2018

Kristenliv

Jeg har undervist og ledet kristen yoga i form av Holy Yoga de siste seks årene. Hva som faktisk foregår i en kristen yogatime har ingen satt ord på i denne yogadebatten. Argumentasjonen handler om yoga i en hinduistisk kontekst. Derfor ønsker jeg å sette kristen yoga og vår kristne tro i sammenheng.

Arne Helge Teigen legger den 8.mars grunnlaget for en god debatt. En del av poengene følges opp av debatant Erling Thu 8.mars og vi finner motsvar fra Areopagos presten Tore Laugerud 9.mars.

Teigen tar utgangspunkt i Yoga Alliance®, boken “Hatha Yoga Illustrated” og Holy Yoga. Siden han bygger sin argumentasjon rundt dette, vil jeg bidra med noen presiseringer fordi det også setter temperaturen for resten av debatten.

Yoga Alliance® er en nonprofit organisasjon med over 87000 registrerte yogalærere og 5700 forskjellige yogaskoler. Jeg finner det nærliggende å sammenlikne dens overordnende rolle med Staten Norges forhold til norske skoler.

Kristne verdier har ikke automatisk sammenfallende interesser med en sosialdemokratisk stat. Likevel: Staten definerer retningslinjer for pedagogisk opplæring som alle skoler i landet må orientere seg etter – også kristne privatskoler.

På samme måte har Yoga Alliance® en kvalitetssikrende funksjon som skal bygge opp integritet i dette mangfoldet. I en del land er det vanskelig å få jobb i yogabransjen uten sertifiseringen. Vi kan ikke som kristne stille oss utenfor allmenne kvalitetskrav, og det gjør vi heller ikke på andre arenaer.

 

DagensDebatt.no: «Dette er ei farleg utvikling eg vil åtvara mot», skriv Erling Thu om yoga.

Posted by Dagen on Saturday, March 10, 2018

 

Medlemskapet er dermed ikke et argument for at kristen yoga må bøye seg for hinduistiske retningslinjer, men at en yogalærer skal oppfylle pedagogiske kvalitetskrav i et mangfold av 5700 ulike yogaskoler.

“Hatha Yoga Illustrated” er et samarbeidsprosjekt mellom tre ulike yogalærere fra forskjellige retninger innenfor Hatha Yoga. Ingen av forfatterne var kristne da boken ble skrevet, Brooke Boon (leder for Holy Yoga) ble dette i etterkant.

Dermed er det ikke så rart at Boon, DiTuro og Kirks bok “Hatha Yoga Illustrated” vektlegger de klassiske yoga retningene, som Teigen gjør et poeng ut av.

Både Thu,Teigen og Gjerde nå den 12.mars tar det som en selvfølge at kristen yoga som form ikke kan løsrives fra et hinduistisk verdensbilde og tenkning. Skal resonnementet om at form overgår innholdet være gyldig må det også gjelde på andre arenaer i vår kultur, for eksempel de Olympiske leker vi nylig har fulgt med på i Pyeong Chang.

Disse lekene var opprinnelig en hedensk festival til ære for Zevs. Opptil 70 altre ble satt opp og okkulte orgier ble arrangert til ære for gudene. Herkules, en halvgud og sønn av Zeus, er en av de mere kjente takket være Disney.

Til ære for ham ble det utøvd sportsgrener innen bryting, boksing og lengdehopp. Idrettsgrener som burde vært bannlyst i kristen sammenheng. Ingen kristne debatterer OL som okkult fordi det har sin opprinnelse i gresk mytologi.

Tro gir innhold og mening. Meningsinnhold er levende materiale som endrer seg geografisk, over tid og i forhold til kulturen det settes i sammenheng med. Dette er grunnleggende innenfor kulturforskning og for å kunne forstå vekst og endring.

Om formen er bundet fast til sitt opphav kunne vi som kristne verken bedt, sunget, danset eller meditert fordi disse fenomenen startet i en annen religion. Det samme gjelder når vi ønsker å bruke yoga i en kristen sammenheng. Holy Yoga benytter Bibelvers, Lectio Devina eller liknende kontemplative hjelpemidler for å opparbeide sinnsro.

Yogaposisjoner brukes for å understreke Guds Ord og pusten for å fokusere, åpne opp og varme muskler og ledd. Hvordan Eivind Gjerde begrunner at dette er “å drepe kroppen” klarer jeg rett og slett ikke å skjønne. Kombinasjonen av det fysiske og det mentale, disiplinerer oss til å bli klar over hva som foregår mellom ørene våre.

I tillegg legger vi inn fysisk stilletid for berøring av Guds Ånd, så vi kan ta tak i enhver tanke som reiser seg opp mot Guds ord. Om en annen kultur har nøkler for å løse dette til inspirasjon og vekst, opplever jeg det som kulturarrogant å hevde at det i seg selv er negativt.

 

DagensDebatt.no: «Hinduismen og buddhismen har mye av æren for at kirken er i ferd med å gjenoppdage glemte felter i det kristne bønnelivet», skriver Tore Laugerud.

Posted by Dagen on Friday, March 9, 2018

 

Et viktig poeng for å forstå den kristne meditasjonens røtter, er at dette var et banebrytende konsept utfra en jødisk-mosaisk kultur. Kun tempelprester kunne kommunisere med Gud.

At enkeltindivider fikk kontakt med Gud var dermed et radikalt paradigmeskifte, og en nødvendig del av den nye pakten vi lever i: Den Messianske pakten. I dag er yoga en form for meditasjon som taler til mange mennesker.

Laugerud vektlegger hvordan Areopagos har en misjon for å gjøre meditasjon tilgjengelig for det moderne mennesket. Kristen yoga springer ut fra en mer karismatisk bakgrunn enn den kontamplative arven Areopagos vektlegger. Likevel: Begge har som misjon å integrere meditasjon i folks liv for å bli klar over Guds nærvær.

Gjennom Holy Yoga har jeg personlig erfart hvordan meditasjon trekker meg så nær at jeg opplever at Jesus gjør yoga sammen med meg. Derfor tror jeg også kristen yoga er et nytt skudd på den kontemplative trestammen.

For å kunne gi et fullstendig bilde på kristen yoga, må vi se på frukten. Hvordan kan dette påvirke vår kristne tro? Holy Yoga handler ikke om yoga, men om Gudsrelasjon. I min personlige reise som Holy Yoga utøver og som leder av Holy Yoga, har jeg fått et nærere og mer inderlig forhold til Gud som min pappa.

Under en Holy Yoga time gir jeg deltakerne en klar forståelse av hva det betyr at Jesus er vår frelser, samt vår identiet i Ham. Det har svært lite med hinduistisk praksis å gjøre.

Holy Yoga timer med meditasjon på Guds Ord i kombinasjon med bevegelse og pust, inviterer til en opplevelse av Guds nærvær, et forhold til Jesus som en gode venn, og dialog med Den Hellige Ånd. Jesus møter oss på yogamatten. Ingen andre verdensrelgioner eller filosofier kan diske opp med noe slikt.