«Det er Guds svar på bønn som driver fram TV-kanalen, og vi vil fortsette å støtte Jan og Inger i deres arbeide, både i bønn og offer», skriver Jan Ernst Gabrielsen.  Foto: NRK

Vi trenger å be for Visjon Norge

tirsdag 28. november 2017

Kristenliv

Ingen er fullkomne, men det er det som ingenting er som Gud bruker.

Jeg synes det er skammelig hvordan Dagen lar seg bruke som en oppslagstavle for dem som ønsker å kritisere og skjelle ut den største «sjelevinneren» som vi har i vårt land! I tillegg til at avisen selv henger seg på angrepene.

Det undrer meg at kristne kan kritisere ham for å fortelle om en helbredelse som en kvinne har fortalt ham, de burde jo heller kritisere kilden. Andre bibelske sannheter som ikke Hanvold har funnet opp blir kritisert som forferdelig å si, slik som at du blir belønnet av Herren i henhold til det du gir.

Paulus er jo helt tydelig på dette og når han skriver om sin pengeinnsamling sammenligner han det med en bonde som sår i 2 Kor 9,6:

«Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse.»

Jesus sa jo selv i Luk 6,38: «Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker.»

At de gjerrige og pengegriske går til helvete, er jo også bare sitat av Paulus i Ef 5,5: «Dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike.»

Om Jesus hadde levd i dag, så er det svært mange som hadde blitt dødelig fornærmet for hans språkbruk og oppførsel. Ikke bare at han «rensker» ut alle «kremmerne» som satt i templet, veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, men han skjelte dem ut foran store folkemengder.

Han kalte dem blinde veiledere og sier i Matt 23,27-28: «Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. Slik er det også med dere: I det ytre, det som folk ser, er dere rettskafne, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett.»

Om en forkynner i dag hadde talt dette, så hadde nok mange kritisert ham. Paulus var også radikal i møtet med motstandere og sier til Elymas i Apg 13,9-11: «Da ble Saulus, som også hette Paulus, fylt av Den Hellige Ånd. Han så skarpt på ham og sa:

«Du djevelens sønn, full av all slags svindel og bedrag, en fiende av alt som er rett, skal du aldri slutte med å fordreie Herrens rette veier? Nå legger Herren sin hånd på deg, så du en tid skal være blind og ikke se solen.»

Straks ble det svart for øynene på ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham.» Paulus skriver to ganger i sine brev slik han sier i 1 Kor 11,1: «Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel.»

Vi trenger forkynnere i dag som også etterfølger Kristus, og da blir ikke alle blide og glade. Det står om diakonen Stafanus i Apg 6,8: «Stefanus var fylt av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket.»

Da han forkynte evangeliet ble folk så rasende at det står i Apg 7,54: «Da de hørte dette, ble de så forbitret at de skar tenner mot ham.» Det er ikke så mange forkynnere i dag som folk blir så sinte på.

Vi trenger å be for Jan Hanvold og TV Visjon Norge. Vi er kanskje ikke enige i alt som kommer der, men Hanvold samler et bønnefolk som roper til Gud om vekkelse og forandring i vårt land.

Det er Guds svar på bønn som driver fram TV-kanalen, og vi vil fortsette å støtte Jan og Inger i deres arbeide, både i bønn og offer. Ingen er fullkomne, men det er det som ingenting er som Gud bruker. Gud velsigne Jan Hanvold med stor styrke og kraft!