Billy Graham. Foto: Reuters/NTB Scanpix

Ny Graham-aksjon i Norge

tirsdag 5. april 2016

Kristenliv

Skal dette være i nærheten av det som skjedde i 1978, må en sikre at både andre kirkesamfunn er med og at de store organisasjonene innen vår kirke er positiv og vil anbefale sin foreninger på lokalplanet.

Dagen hadde 22,3 et oppslag om ny Graham-aksjon i Norge dette og neste år. Det er et opplegg som vi håper vil lykkes og får den kirkelige bredde som er nødvendig for at den skal få gjennomslag. Det er derfor viktig å være klar over at dette ikke uten videre er likt opplegget for «Skandia 78», der Billy Graham var taler og den samlende person. Men sønn og sønnesøn av Billy Graham har vært brukt i flere aksjoner og har sikkert det samme budskapet som han.

LES: Til Norge i sommer

Men i oppslaget står det at Gunnar Prestegård og Anfin Skaaheim er med i komiteen for aksjonen. Det er ikke riktig. Vi har begge sagt nei til det av forskjellige grunner. En av oss er villig til å være uformell konsulent ut fra erfaringer fra aksjonen i 1978. Men en formell tilknytning til aksjonen har ingen av oss sagt ja til.

I tillegg står det i avisoppslaget at vi er helt i hundre for dette prosjektet! Det er heller ikke tilfelle. Vi har begge stilt kritiske spørsmål til opplegget, ikke minst om hva som må gjøres for å få den nødvendige kirkelige bredde og støtte. Når initiativet er kommet fra et lite frikirkesamfunn vil dette bli både nødvendig og krevende.

Skal dette være i nærheten av det som skjedde i 1978, må en sikre at både andre kirkesamfunn er med og at de store organisasjonene innen vår kirke er positiv og vil anbefale sin foreninger på lokalplanet. Det var det som skjedde i 1978, da ledelsen i Laget (NKSS) ble bedt om å ta initiativet. Grunnen var at Laget alt hadde et bred kontakt både i Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Derfor fikk vi raskt oppslutning fra bredt kirkelig hold. Det var helt nødvendig for å lykkes med et svært krevende opplegg for aksjonen.

LES OGSÅ: Venter 5000 til mirakelmøter

Nå er det ikke noe i veien for å legge opp disse møtene dette året ut fra lokale forhold og ikke i utgangspunktet med bred formell kirkelig oppslutning, og la forventningene stå i forhold til det. Da kan en vinne nødvendig erfaring for møteopplegget neste år. Det vil vil ønske lykke til med.