Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Lovsang uten tydelig mottaker

torsdag 12. april 2018

Kristenliv

Hvorfor er det så mange lovsanger som er utydelige på hvem de handler om?

For noen år siden ble jeg gjort oppmerksom på at mange kristne lovsanger mangler noe vesentlig: en tydelig mottaker. Etter dette har jeg lagt merke til at mange nye kristne lovsanger, som jeg egentlig har blitt veldig glad i, ikke nevner hvem det synges til og for.

I sangteksten står det gjerne «deg», og handler om at jeg vil leve for «deg» og at livet ikke er det samme uten «deg». «Du» fyller livet mitt med glede og fred. «Du» forandret livet mitt. Jeg vil gi «deg» hjertet mitt.  Jeg vil gi «deg» livet mitt. Tekstene er sterke og gode.

Men helt ærlig, hvis jeg hadde hørt sangene på en ordinær radiokanal ville jeg ikke tenkt på at dette handlet om å lengte etter Guds kjærlighet eller at Jesus har forandret alt for meg gjennom det Han har gjort. Jeg ville ikke tenkt at sangene var rettet mot Jesus, for å gi Han ære og tilbedelse.

Jeg ville tenkt at det var ordinære kjærlighetssanger. Om mann og kvinne. I denne sammenheng mener jeg ikke sanger av kristne artister som opptrer og har fokus på å være bevisste kristne og gode forbilder i pop-miljøet generelt.

Det blir for meg noe helt annet. Sangene jeg her uttaler meg om er sanger fra lovsangs-cd-er og som blir brukt av mange lovsangsteam i Norges land på gudstjenester i tilbedelse, samt i kristne radiokanaler og til privat bruk.

Gud har mange navn. Underfull rådgiver. Veldig Gud. Evig Far. Fredsfyrste. Og mange flere. Hvorfor nevnes ikke Hans navn i sangene? Fordi de som bruker sangene uansett vet hvem sangene er til?

At sangene uansett brukes i kristne sammenhenger og at de i salen vet hvem det synges om og til? Er det ikke uansett viktig at vi som kristne bruker navnet Jesus når vi tilber Han? Og om der er noen lyttere som ikke kjenner Jesus som sin Herre, er det ikke da viktig at de vet hvem vi lovsynger?

Jesu navn har stor kraft. Kraft til frelse. Kraft til helbredelse. Kraft til å sette mennesker fri. Kraft til å vise mennesker sannheten.  Store ting skjer når vi påkaller Jesus og når vi ber og synger i Hans Hellige navn.

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Jesu navn er selve kjernen i evangeliet. Jeg mener ikke at Jesus alltid skal være nevnt istedenfor «deg» gjennom sangene. Men når Jesu navn ikke er nevnt i en hel sang, hvordan skal de som hører sangen vite hvem man tilber? Hvordan peker sangen da på Gud?

Jeg vet at de som skriver lovsanger kjenner seg ledet i det som skrives. Jeg sier ikke at disse sangene er «feil» eller at de ikke er «åndelige», men jeg stiller spørsmål til hvorfor det har blitt slik. Hvorfor er det så mange lovsanger som er utydelige på hvem de handler om?