Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Intoleranse overfor bibeltro kristne

onsdag 11. oktober 2017

Dette innlegget er en respons på "Homoseminar avlyst etter massiv kritikk"

Kristenliv

Vi har fått en kirke som fører folk vill.


I Dagen av 3.10.2017 kan vi lese om et seminar om «samkjønna samliv sett i lys av historia, kulturen og Bibelen» som skulle ha vært arrangert i Ørsta 4. oktober i år.

Men en representant for Åpen Folkekirke gikk ut i media og karakteriserte foredragsholderen, tidligere lærer ved Menighetsfakultetet Bjørn Helge Sandvei, som å ha «utdaterte» kunnskaper i det anliggende område. Dette fikk sosiale media til å reagere negativt på seminaret. Følgelig ble seminaret avlyst.

Vi kjenner til Kirkemøtets vedtak om at Den norske kirke (Dnk) skal ha to likestilte syn på ekteskapet. Vedtaket er fullstendig motstridende, og fremstår som en logisk kortslutning. Det har dessuten intet holdepunkt i Skriften eller bekjennelsen.

Men nå ser det ut for at noen arbeider for at Dnk bare skal ha ett syn på ekteskapet, og prøver derfor å hindre dem som står for et klassisk og bibelsk syn å få ha et seminar. Det er en intoleranse og verbal forfølgelse av bibeltro kristne. Men når Guds ord blir forlatt, da tolereres ikke sann bibeltroskap.

Selv om den kristne kirke fra begynnelsen har holdt fast ved at ekteskapet er et monogamt og livslangt samliv mellom én mann og én kvinne, vil en nå også velsigne homoseksuelle samliv som Guds ord fordømmer (3Mos 18,22; Rom 1,27; 1Kor 6,9–10; 1 Tim 1,10).

Hvordan kan noen hevde at det 6. bud og Jesu Kristi lære om ekteskapet ikke gjelder lenger? Jesus sier nemlig at han som fra begynnelse skapte menneske, skapte dem til mann og kvinne. «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød!» (Matt 19,5)

Jesus, Guds enbårne Sønn, slår fast at det kristne ekteskapet består av et monogamt forhold mellom én mann og én kvinne. Apostelen Johannes skriver: «Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.» (2Joh 1,9)

Følgelig er homofilt «ekteskap» brudd med Kristi lære, og de som går inn for det, er kommet på avveier og har verken Faderen eller Sønnen. (Se Joh 12,49!)

Jesus sier også: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Derfor kan vi si at det Jesus sier om ekteskapet, det er sannheten om det bibelske ekteskap. Følgelig er det å si noe mot Jesus, en antikristelig handling.

Dnk har kommet opp i en underlig situasjon. Ja, en rystende og fortvilet situasjon.

For Dnks læregrunnlag, Bibelen og bekjennelsen, sier entydig nei til homoseksuelle forhold, og betegner det som synd. Men Dnk sier nå ja til slike forhold og er dermed kommet i konflikt med Bibelen og bekjennelsen. Vi har fått en kirke som fører folk vill.