Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Hvorfor er læren viktig?

lørdag 26. mai 2018

Kristenliv

Johannes 3:36 (LB) Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.

Da jeg «fikk på hjerte» å dele noen ord om dette funderte jeg med en gang på hva som står Skrevet om saken. Som alltid når jeg skriver noe eller taler noe så sjekker jeg hva som står Skrevet om saken.

Mange sjekker bare hva «sitt indre» sier om saken og regner med at alt det de kjenner er riktig er fra den Hellige Ånd. Det kan bli fatalt fordi alt som man «får på hjerte» er nødvendigvis ikke fra den Hellige Ånd.

Det må stemme med det Skrevende Ord. Skriften er og blir vår Autoritet og den Hellige Ånd, vår Hjelper og Advokat, vil Hjelpe oss til hele sannheten.

Så; hvorfor er læren viktig? Ikke bare viktig, men livsnødvendig. Ikke bare det heller, men det er en befaling fra Jesus Kristus å ha riktig lære etter Skriften. Vi må aldri glemme at Jesus Kristus er Ordet.

Det kan bli fatalt og si noe galt om Ordet. Ordet lærer dette av den grunn at hvert ord vi uttaler skal vi gjøre rede for en dag og alle skal møte Jesus Kristus som Dommer en dag. Føler du at dette utfordrer deg eller til at med fornærmer eller virker støtende på deg?

Så du ønsker å si at det står Skrevet; de som tror kommer ikke til doms. Ja det er riktig. Man kommer foran Dommeren og får beskjed om at det ikke finnes noen anklager. Dette på grunn av at du har vært lydig mot Ordet. Tro er lik lydighet. Vi har vel lest;

Johannes 3:36 (LB) Den som tror på Guds, sønn har evig liv. Den som nekter å være lydig mot Sønnen, han mister det evige livet, og blir fortsatt under Guds dom.

Har man levd i ulydighet mot Ordet så kommer man altså til doms.

La alt være summert opp i dette;

Galaterne har gått bort fra det sanne budskapet – Gal. 1 (LB)

6 Jeg er forbauset over at dere så snart vender dere bort fra Gud, han som i sin godhet har innbudt dere til å få evig liv gjennom det Kristus gjorde. Dere har begynt å tro på et annet budskap om frelse. 7 Det til tross for at det slett ikke finnes noe annet budskap som kan frelse dere. Nei, det er bare noen som vil skape forvirring blant dere ved å forvrenge sannheten om Kristus.

8 Dersom noen forsøker få dere til å tro på et annet budskap enn det vi har fortalt dere, da ber jeg om at han må bli rammet av Guds dom. Det mener jeg selv om det skulle ramme meg selv eller til og med en engel fra himmelen som kom med det nye budskapet. 9 Ja, jeg gjentar det jeg også før har sagt: Dersom noen forsøker få dere til å tro på et annet budskap enn det dere allerede har tatt imot, da vil han bli rammet av Guds dom. (fete typer lagt til av meg)

10 Som dere forstår, jeg sier ikke dette for å holde meg inne med mennesker, men for å bli anerkjent av Gud. Jeg bryr meg ikke om hva menneskene tenker, for dersom jeg fortsatt forsøkte å holde meg inne med mennesker, ville jeg ikke kunne tjene Kristus.

Man kan ikke komme forbannet inn for Domstolen uten å bli dømt!

Hvis jeg skulle ha en lære som at det er greit å gi falskt vitnesbyrd hvis det fremmer saken (som andre religioner har) og noen som ikke praktiserte dette fra før, men ble overbevist av meg fordi de ser opp til meg, eller at jeg har snakket sant om alt annet i Guds Ord så man tok alt jeg sa som «god fisk», eller for noen annen grunn, så ville dette få fatale følger for meg og deg.

Fordi hvis noen dør mens de praktiserer synd, altså har uoppgjort synd eller synd som ikke er tilgitt om du vil, så vil de komme til Doms en dag.

Tenk deg at du står foran Dommeren, Jesus Kristus, sammen med en venn du har lært å lyve, hvite løgner som man sier, vær oppmerksom på at alle løgner er svarte, hvite løgner er en myte oppfunnet av satan, og så blir dere spurt ut. Hva skal du svare?

Du vil bli anklaget for å ha ført vennen din vill. Og din venn vil komme til doms for ikke å ha sjekket om dette du sa var sant ifølge Skriften. Du kommer unner dette;

Matteus 18 (LB) 6 Dersom noen leder vill en av disse små som tror på meg, og får han til å synde, da ville det være bedre for den personen å få en stor stein surret til halsen sin og bli kastet i havet.

Og ikke bare er det viktig å ikke lære andre feil eller holde på med vranglære, altså ha en lære som man til stadighet lærer bort, men også er det viktig hva vi tror på. Vi kan ikke skalte og valte med Skriften som om vi var i et supermarked, plukke med oss det vi liker å la resten ligge. Har vi ikke lest,

Åp. 22. 18 Jeg advarer alle som hører budskapet fra Gud i denne boken: Dersom noen legger til noe i det som er skrevet, da skal Gud la ham bli rammet av alle de plagene som det står om i boken. 19 Dersom noen tar bort noe fra det budskapet Gud har båret fram, da skal Gud ta bort hans del i livets tre og den Hellige byen, som det står om i denne boken.

Med andre Ord vi må til stadighet sjekke om vi holder oss innenfor disser rammer. Mange vil nok svare på dette med at; «men jeg visste ikke». Det er greit hvis man er en vantro, men da blir man jo dømt for å være vantro, ikke for å ikke lyde Skriften som troende, men er man en troende, en etterfølger av Ordet, så studerer man jo tingene og sjekker om ting er riktige før man kjøper noe, tror noe eller lærer bort noe. Jesus Kristus har gitt oss beskjed om å teste ALT. Alt er stadig alt.

La oss si at du blir stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Det første politiet spør om er førerkort og vognkort. Så spør de om du vet at det er 50 sone. Vil det hjelpe deg om du sier at du ikke visste det. At du trodde du stadig var i 80 sone. NEI!

Absolutt ikke. Du er forplikte ikke bare å kunne trafikkreglene hvis du har førerkort, men også å overholde de. Slik er det også med de som sier at de er etterfølgere av Jesus Kristus, DE ER FORPLIKTET TIL Å KJENNE TIL REGLENE.

Man kan ikke stå foran Jesus Kristus som Dommer å forfekte nåden dekker alt. Nåden dekker ingen ting når vi først står der. Det er for sent å forfekte at du er under nåden når du står til doms. Du er under dom ikke nåde når du først har kommet dit. Dessuten sier Skriften;

1. Joh. 2: 6 Den som sier at han lever i fellesskap med Gud, må leve på samme måten som Jesus gjorde.

Så derfor er det min anbefaling, ikke bare anbefaling, men oppfordring, ikke bare oppfordring, men pålegg ved Jesus Kristus at vi setter oss godt inn i Skriften og er meget, meget forsiktig med hva vi lærer bort. Ja så Læren er viktig, meget viktig, livsviktig er det LÆREN er. Ordet, Jesus Kristus er jo Læren.