ISRAEL: Hvilket signal til all verdens jøder sender kirken med sin tidvise ukristelige holdning til dette landet, som til forveksling likner på den som jøder til alle tider har blitt møtt med, også av reformatoren Martin Luther? spør Roald Øye. 
  Foto: Ammar Awad, Reuters/NTB Scanpix

Hvor står kirken i Norge i dag?

mandag 26. desember 2016

Kristenliv

Det er ikke bare folk flest, «verden», som har blitt påvirket og bedratt av den rådende narrativen om Israel som «en bølle» i internasjonal politikk. Også den kristne kirke har latt seg forføre og bedra ved å delta i kritikken av Israel når landet er på kartet.

Kirken har dessverre ofte vært på parti og venner med verden, slik det har blitt demonstrert av Kirkenes Verdensråd og Det Lutherske Verdensforbund når disse organisasjonene har kommet med utspill om Israel. I sin essens har de liknet på resolusjonene, blant annet i FNs Hovedforsamling og i mange andre internasjonale organer.

I disse har Israel i årevis blitt ensidig fordømt for brudd på menneskerettighetene, for folkemord og folkerettsbrudd og ikke minst for «ulovlig» okkupasjon av «Vestbredden», tidligere omtalt som Judea og Samaria blant kristne.

Det står i Jakob 4,4: «Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» Er det mulig at kirken per definisjon har blitt Guds fiende?

At Israel i sin 50-årige forsvarskamp for å overleve har begått militære overtramp, er høyst sannsynlig, men ifølge forskeren Cecilie Hellestveit kan likevel intet vestlig land sammenliknes med Israel når det gjelder soldatenes og myndighetenes vilje til å følge de etiske regler for krigføring.

Likevel har intet land i verden fått flere fordømmelser mot seg i FNs organer enn nettopp Israel. Landet har faktisk fått flere enn resten av verden til sammen!

Hvilket signal til all verdens jøder sender kirken med sin tidvise ukristelige holdning til dette landet, som til forveksling likner på den som jøder til alle tider har blitt møtt med, også av reformatoren Martin Luther?

I oktober 2017 skal han feires for sin innsats på troens område. Hans triste forbilde når det gjelder holdningen til jøder har det vært vanskelig å viske ut og merkes fremdeles i kristne kretser, også i mitt frikirkesamfunn.

Det er fullt forståelig at kristen misjon blant jøder i og utenfor Israel er uønsket – og har dårlige utsikter for tiden.

Dag Øyvind Juliussen, direktør i ICEJ Norge, skrev i Dagen 16.12.2016: «Spørsmålet er altså: Hvor står kirken her i Norge i dag? Tar man et oppgjør med erstatningteologiens vrange lære og erkjenner Guds trofasthet mot sitt paktsfolk?»

Hvis de gjør det i forbindelse med Luthers 500-årsjubileum i 2017, kan kristen misjon i Israel med tid og stunder kanskje gå lysere tider i møte.