St. Olav katolske domkirke i Oslo.  Foto: Stein Gudvangen

Homoaktivist i Oslo katolske bispedømme

søndag 16. april 2017

Kristenliv

Følgen av den ansettelsespraksis vi nå har sett i Oslo katolske bispedømme (OKB), er at skillet mellom Kirke og det moderne sekulariserte samfunn blir brutt ned, og Kirkens institusjonelle og åndelige integritet vil gå tapt.