UTRUSTNING: Om man er god til å tale i forsamlinger, bør man bruke denne utrustningen, uavhengig om man er mann eller kvinne, fattig eller rik, mente Hauge, skriver Ruth-Wenche Hebnes Vinje.  Foto: NTB Scanpix

Hans Nielsen Hauge og kvinnene

søndag 7. mai 2017

Kristenliv

Hauge møtte mye motstand innen kristne kretser for sine tolkninger, og han utfordret kirken da han lot kvinner få fungere som predikanter og ha lokale lederverv.