NYANSER: Det er lett å synse om løsninger og situasjoner på avstand, men det er når du kommer nær at nyansene fanges opp. At kraften og motet til å bety noe for noen mobiliseres, skriver Egil Elling Ellingsen.  Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Godhet som motgift

lørdag 26. mai 2018

Kristenliv

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.

Da flyktningstrømmen var på sitt sterkeste høsten 2015, tok en kvinne kontakt med menigheten vår. Hun hadde hørt at vi hadde flere initiativ for å bidra til at de som kom til vår by ble tatt godt i mot. Nå ønsket hun å være med: - Jeg merker at jeg begynner å bli redd for alle som kommer. Derfor trenger jeg å bli med dere, så jeg kan komme nær noen av dem.

Etterpå har jeg tenkt mange ganger på denne kvinnens respons. Hun gjorde det motsatte av det mange av oss ofte vil gjøre når en slik følelse kommer opp, nemlig å distansere oss. Dette viser noe av den kraften og dynamikken som ligger i å vise godhet. Godhet fungerer som en motgift mot frykt og skiller som lett kan sette seg i oss.

Rundt Jesus var det mange mennesker var opptatt med skiller og avstand. Ikke kom for nær de syke. Ikke sitt til bords med tollere og syndere. Ikke la en kvinne med et syndig liv salve føttene dine.

Men Jesu respons er helt annerledes. Han sier: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.» Sagt på en annen måte: «Jeg er her ikke for de som ikke trenger meg, men for de som trenger meg.» Jesus modellerer en annen måte å leve på. Han er ikke opptatt med å skape avstand. I stedet lener han seg inn mot mennesker som er plaget, har havnet på sidelinjen eller har behov av ulike slag.

Nylig hørte jeg den amerikanske advokaten Bryan Stevenson undervise. Han bruker mye av sin arbeidstid på å forsvare dødsdømte, ofte unge mennesker helt nede i starten av tenårene. I kampen for å bety en forskjell for disse, holder han fram et grunnleggende prinsipp: «The power of proximity» - kraften i å komme nær. Det er lett å synse om løsninger og situasjoner på avstand, men det er når du kommer nær at nyansene fanges opp. At kraften og motet til å bety noe for noen mobiliseres.

De fleste av oss omgås ikke dødsdømte eller tilsvarende mer ekstreme tilfeller. Men vi omgås en rekke andre mennesker, som også har sine historier og behov. Der har vi vår mulighet til å lene oss inn. Til å la konkret og praktisk godhet være en motgift mot skillelinjer, distanse og frykt som har fått voksende spillerom i vårt samfunn.

Denne uken arrangeres Godhet en rekke stender i Norge. Siden starten i Stavanger for 13 år siden, har dette nå spredd seg til 36 steder rundt om i Norge. Der går menigheter sammen om å lene seg inn mot mennesker på sitt sted. Og på helt praktiske måter, som å male hus, stelle hager, vaske biler, bety en forskjell for noen mennesker. På denne måten ønsker vi å sette i gang en annerledes bevegelse, som får prege omgivelsene våre.

Godhet handler ikke først og fremst om en uke, eller en aksjon. Det er en måte å leve på. Hvor vi velger å lene oss inn mot andre mennesker, og la godheten jobbe mot vår hang til distanse og frykt.