Er dette verdig en kristen avis?

mandag 23. mai 2016

Kristenliv

Hvor står det i vår Bibel at det er vår kristne oppgave å avdekke kritikkverdige forhold i en menighet?

Etter å ha vært på 10 dagers opphold i utlandet kom jeg nå tilbake til Israel og slår opp internett på Dagen. Det første jeg ser den 18. mai er: «Predikanten falt i unåde». En lang artikkel med mange henvisninger til det som har stått skrevet noen dager tidligere. Alt handler om menigheten Sannhetens Ord, og de «skrekkelige forhold» som angivelig skulle ha skjedd der.

KOMMENTAR: Hva er sant om Sannhetens Ord?

Som en person som står utenfor det hele er jeg bestyrtet. Er dette en kristen avis? Lørdagen før skriver redaktøren på lederplass at en avis må «Avdekke kritikkverdige forhold (...) noe som gjelder også for Kristen-Norge».

Men hvor står det i vår Bibel at det er vår kristne oppgave å avdekke kritikkverdige forhold i en menighet? Man må undres på om Selbekk har lest sin Bibel. I min Bibel står det i 1. John. 1,9: «Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig så han tilgir oss.» Det står våre ikke andres synder! Og det er kanskje synder i våre øyne, men ikke i Guds!

En annen artikkel: «De stjeler våre barn» er en løs påstand uten belegg, en anonym anklage. Derfor er den ikke verd noen kommentarer men bør overhøres! Det skjer av og til at foreldre, særlig mødre, binder sine barn sykelig til seg, vil fortsatt kontrollere dem, og ikke er glad når en datter finner sin ektemann i en menighet som foreldrene (mor) ikke vil akseptere.

LES: – Ble mye kontroll av privatlivet

Kontrollen over våre barn er ikke bibelsk. Bibelen lærer at en sønn (eventuelt datter) skal forlate sin far og mor og holde seg til sin mann (kone). Kontrollånden er farlig. Vi må våge å slippe våre barn løs, overgi dem til Herren, og har ingen rett til å bestemme over dem i voksen alder.

Dernest vil jeg også få minne om noen vesentlige bibelord. Først noen ord fra Jesus selv. Peter var nysgjerrig og ville vite hvordan det skulle gå med Johannes, og spør: «Hvordan vil det gå med ham?» Og Jesus svarer: «Hva har du med det?» Hvem har satt Dagen til dommer over menighetene i Norge, så de skulle bruke et helt år på å undersøke og utspørre en lang rekke mennesker for å finne noe negativt om en kristen menighet? Dette er rett og slett sladder!

Nei, vi som medkristne har mange ord i Bibelen om at vi skal tale vel om hverandre, elske hverandre og ta alt i beste mening. Læretukt er det menighetens eldste som skal drive med, og det overfor den enkelte.

LES OGSÅ: Lederskapet avviser at de splitter familier

Jeg har selv vært gjestetaler i denne menighet, og hørt en del av deres Bibel-utlegninger, som jeg finner helt bibelsk. Dessuten har jeg gledet med over deres ekte Israel-kjærlighet, kanskje noe som er den største mangel i menighetene i dag.

Denne kamp som Dagen fører, finner jeg uverdig for en avis som kaller seg kristen. Utad virker det som de hater andre kristne – og tillater til og med at en annen kristen blir kalt en «heks»! Har vi ønske om at andre skal finne veien til Jesus skulle vi vise kjærlighet. De utenfor skulle si: «Se hvor de elsker hverandre», som i den første kristentid. Nå sier de «Se, hvordan de hater hverandre», sårer hverandre, taler ondt om hverandre.

Broderkjærligheten taler Bibelen mye om. Rom. 12,10, Efes. 4,1-2, og v. 32: «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus». 1.Tess. 4,9-12 «elske hverandre» – «ta vare på deres egne ting»! Det er bare det som er unyttig og meningsløst og vranglærere som vi blir bedt om å vise fra oss. Titus 3, 9-10

«Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger» 1. Kor. 8,1. Hat og kritikk bryter ned. Ja, «La broderkjærligheten bli ved» Hebr. 13,1.

DEBATT: Åndelig manipulasjon