Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Det er dypt tragisk når en prest kaller en av Jesu lignelser «stygg»

onsdag 12. desember 2018

Kristenliv

Fortapelsen er et symbol som helt har mistet sin kraft og aktualitet.

Hva er «merkevaren kristendom»? Merkevaren er Jesus Kristus, Guds sønn, korsfestet, død og stått opp for mine og dine synder. Hele Det nye testamente forteller at Han er den eneste som kan frelse oss fra dom til fortapelse og inn i himmelen.

Det er svært mange nytestamentlige skriftsteder som sier at det er en dom etter vårt liv på jorda, og at de som ikke bøyer seg for Jesus og tror på Ham, vil møte en fortapelse, som er evig og borte fra Gud. Les bare evangeliet etter Matteus og studer Jesu lignelser!

Uten Jesu lære om en dom etter dette livet, vil all kristen misjon miste sin mening. C. S. Lewis sier at til og med menneskelig rettstenkning vil vurdere det som galt hvis et tvers igjennom ondt menneske kom fra livet uten å møte konsekvensene av sin ondskap.

Dom til fortapelse er en del av «Merkevaren». Dette er vel grunnen til at kristenledere står fram uten å nevne «Merkevaren», og i stedet preker rene politiske budskap. Jeg har hørt svært mange slike prekener i kirken. Men «Mitt hus skal være et bedehus!» sa Mesteren.

I stedet for kristendommen som merkevare, ordene om Jesus og Hans verk, har man gitt NTs budskap en ren metaforisk betydning etter mønster av Marcus Borgs lære. Jesus er verken død eller oppstått. Man er ikke opptatt av synd, dom og livet etter døden.

Nei, Jesus var en sosial reformator med et budskap om at Gud vil ha trivsel for oss alle her på jorden. Han tilbyr oss kjærlighet og «personal peace and affluence».

Miljøvern er viktig for den fremtidige, nye jorden. Denne kommer aldeles ikke «ned fra himmelen, fra Gud» (Åp. 21).

Nei, den grunnlegges og eksisterer her og nå. Kirkens uttalte budskap er nesten vaskeekte utilitarisme (nytte-/lykkeetikk). Gode handlinger er slike som gir størst mulig lykke for flest mulig mennesker, her og nå.

Prestene forteller oss at «du er du og du duger!» Fortapelsen er et symbol som helt har mistet sin kraft og aktualitet.

Det er dypt tragisk når en prest kaller en av Jesu lignelser «stygg», og biskopen ikke finner noen grunn til å påtale dette. Læren om at det ikke er noen evig fortapelse har blitt uttalt opp gjennom kirkens totusen-årige historie, og har alltid blitt kalt vranglære.

Man har nemlig funnet at denne læren er så gjennomført forkynt i NT, at det er heresi å gå bort fra den. På Bibelens siste blad leser vi at de som har vasket kjortlene sine i Lammets blod, får gå inn gjennom portene til den hellige byen, mens de andre blir stengt ute.

Måtte Herren gi oss nåde til å ha vår sak i orden med Han slik at våre navn finnes i «Livets bok!» og at døren til den hellige byen står åpen for oss!