SKIP: Driften av «Elieser», for eksempel, burde opphørt for mange år siden. Det er alltid store utgifter med hensyn til drift av skip og især passasjerskip, skriver Ansgar Sletteberg. Foto: Dagen arkiv  Foto: Dagen arkiv

Den indre Sjømannsmisjon bør avvikles

Author picture

lørdag 23. juni 2018

Kristenliv

Jeg tror at lederne - styret i misjonen har gjort alt i beste mening, men de har ikke forstått den historiske utvikling og har manglet økonomisk kompetanse.

Den indre sjømannsmisjon har i sin tid gjort mye godt evangelisk arbeide blant norske fiskere og det var for denne oppgaven den ble startet. Men etter siste krig, og da især fra 1970-årene, har strukturforholdene forandret seg totalt med hensyn til båttyper og kommunikasjonsforhold langs norskekysten. Men denne strukturforandringen ser det ikke ut til at lederskapet i misjonen har forstått i tilstrekkelig grad.

Driften av «Elieser», for eksempel, burde opphørt for mange år siden. Det er alltid store utgifter med hensyn til drift av skip og især passasjerskip: Skipskontroll, Veritasklassing, forsikring, og havne-utgifter etc. Mitt inntrykk er at lederskapet i misjonen har hatt veldig dårlig økonomisk kompetanse, og dette må styret innrømme.  Øonomistyring er et fag som amatører bør holde seg borte fra.

Den største feilen som styret har gjort i den senere tid var at de solgte Oslo Sjømannskirke i panikk og langt under markedspris. Kirken skulle ikke vært solgt i det hele tatt. Misjonen fikk sjømannskirken for 1 krone (gratis) av sjømannsprest Hans-Jacob Frøen på den betingelse at kirken skulle fortsette sitt evangeliske arbeide, og det lovet Den Indre sjømannsmisjon å gjøre. Dette løftet kjente det til, det styret som solgte kirken og likevel gjorde de det. Dette var et skammelig og ukristelig løftebrudd som er meget beklagelig.     

Etter salget kvittet misjonen seg med gammel gjeld og ledelsen trodde alt skulle bli bedre. Men dette har ikke skjedd, restbeholdningen av pengene minker fort. Neste store feilvurderingen styret har gjort er at de kjøpte en del av et hus i Oslo for å drive kafe og misjon blant utenlandske besetninger på cruiseskip.

Dette er ikke noen oppgave for Den Indre Sjømannsmisjon. Driften har forårsaket store tap. Dessuten er mannskapene på cruiseskip høyt privilegerte i forhold til folk i de land de kommer fra, så hvorfor være opptatt med at å skaffe gratis telefonforbindelse til disse hjem til sin familie?

La meg tilføye at jeg tror at lederne - styret i misjonen har gjort alt i beste mening, men de har ikke forstått den historiske utvikling og har manglet økonomisk kompetanse. Jeg tillater meg med dette å foreslå at driften av «Elieser 6» opphører omgående, og at den Indre Sjømannsmisjon avvikles og går inn i Indremisjonsforbundet.