HALVERT AVLING: Bonde Lars Halvor Stokstad på Kløfta driver med korn, melk og kjøtt. Kornavlingen er kjørt, og at han vil få under det halve av normal avling i år.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Be om regn – så det monner

onsdag 11. juli 2018

Kristenliv

La oss be Herren velsigne Norge med fruktbarhet og grøde. Da trenger vi regn! Vi har alle et ansvar for å be for land og folk.

Flere bønder i den sørlige delen av Norge må nå slakte dyrene sine, lenge før tiden. Det begynner å bli prekær formangel. Mange åkrer ligger der solsvidde og ødelagt. Norsk sau og geit, som organiserer sauebønder over hele landet, karakteriserer situasjonen som kritisk.

Én ting er beitemarkene, noe annet er at det allerede nå kan bli store problemer med vinterforet. I tillegg til dette kommer også de store økonomiske tapene for mange bønder.

Vi trenger regn! Og det så det monner.

Ikke populært i sommerferietider å skrive noe slikt, men likevel nødvendig. Vi burde ikke ta lett på dette. Klimaendringer fører til et stadig varmere klima som igjen fører til store ødeleggelser av naturen. Forsker Ola Flaten ved Uniforsk, sa allerede i 2013 at det kan bli matmangel i Norge i fremtiden.

«Det kan bli matmangel i Norge i fremtiden dersom vi ikke tar bedre vare på matjorda vår. Bare i innlandet de siste åtte årene har over 2700 fotballbaner med matjord blitt lagt under veier, boliger og andre formål.» (NRK 27.november 2013)

Alvoret blir større når vi får meldinger om at det ikke er lett å skaffe for i noen av våre naboland heller, og hva angår vår egen matproduksjon her til lands er vi blitt svært sårbare. Vi har også lagt ned mesteparten av kornsiloene våre, noe som ved en eventuell krise i Europa, vil kunne vise seg å bli fatalt. Vi gambler med at vi vil ha fred i uoverskuelig framtid.

Ifølge en artikkel i Dagbladet har verden ikke sett maken til den varmebølgen vi opplever nå. Det settes historiske varmerekorder over hele verden. Meteorologisk Institutt sier det slik:

«De siste to månedene har vært historisk varme... Enkeltrekorder isolert sett kan ikke tilskrives global oppvarming. Men samlet sett er disse rekordene konsistente med ekstremværet vi kan vente å se mer av på en stadig varmere klode.»

Vi fortsetter å be om regn. Til det beste for jorda, for planter, buskap, trær, grønne vekster, for bønder, for maten vår, for alle som lider og plages i varmen, både mennesker og dyr. Vi velsigner alle bønder som står på for å skaffe Norge ren mat.

Og vi ber: Ikke minst for alle mennesker som er på flukt, for kristne som lider på grunn av forfølgelse, i land med høye temperaturer. Når apostelen Johannes skuer inn i den herligheten som venter, og han ser den store skaren av hvitkledde martyrer, siterer han Herren som sier:

«De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete...» (Åp 7,16)

La oss be Herren velsigne Norge med fruktbarhet og grøde. Da trenger vi regn! Vi har alle et ansvar for å be for land og folk. Fordi jeg har et nasjonalt bønneansvar må jeg også løfte frem dette.

Situasjonen i deler av Norge er svært alvorlig, både med hensyn til jordbruket, buskapen og den store brannfaren.