ÅPENBARINGER: Hagins lære er et sammensurium av bibelske sitater, falske åpenbaringer, okkult praksis, løgner, plagiater, omskrivning av bibelvers og vrang tolkning av bibelske beretninger, samt en masse selvskryt, skriver Geir Spachmo.  Foto: Foto: Dagen arkiv

Ikke bare galt med Kenneth Hagin?

Author picture

mandag 17. oktober 2016

Dette innlegget er en respons på "Ikke bare galt med Kenneth Hagin"

Kristenliv

Svein Inge Olsen skriver i Dagen 8. oktober at det ikke var bare galt med Kenneth Hagin. Jeg er ganske uenig med lederen av Protestfestivalen. Det er svært bekymringsfullt at salget av Kenneth Hagins bøker igjen øker.

Klikk her for å lese flere artikler og debattinnlegg som omhandler Kenneth Hagin

-----

Man skulle tro at en etter den store «trosbølgen» på 1990-tallet, med alle de skadevirkninger den etterlot seg, burde ha lært at Kenneth Hagin på ingen måte var en representant for klassisk eller sunn kristen lære.

Selv var jeg og min kone en del av denne bevegelsen noen år og tok til oss mange av Kenneth Hagins læresetninger for å prøve dem ut i det kristne livet. Resultatet etter en tid var et stort mageplask og en stor skade på vårt trosliv.

Da vi etter hvert begynte å oppdage hva denne læren egentlig var, tok vi etter hvert stor avstand fra den og var i en periode ledere av en husgruppe som hjalp folk som kom ut av denne bevegelsen eller som var fanget i den.

Jeg skal nevne en del punkter hvor Kenneth Hagins lære avviker fra Bibelsk lære.

Forsoningslæren, der hevder Hagin at «Jesus døde åndelig og havnet i helvete der han ble plaget av demoner, og at han etter tre dager ble født på ny og slik ble det første pånyfødte menneske.» Dette er en annen Jesus enn den Bibelen beskriver.

Kenneth Hagin lærte «at man ikke lenger behøvde å be Gud om penger da man bare kunne henvende seg til djevelen, som hadde stjålet våre penger, og be ham gi slipp på dem.» Dermed lærte han at man kunne be til djevelen. Det finnes slike videoklipp på Youtube.

Han lærte også at man kunne tale ut et Guds ord, et Rhema-ord, og skape en egen virkelighet, slik Gud gjorde da Han skapte.

Han lærte at en kristen aldri trengte å være syk eller mangle penger. Dette er bare noen få eksempler. Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige med avvikende læresetninger fra Kenneth Hagin.

Det som var mest urovekkende var at mange av Hagins læresetninger var bygd på såkalte «åpenbaringer» han hadde fått fra Jesus. Slike åpenbaringer er ikke etterprøvbare, og så lenge de ikke er i overensstemmelse med Bibelen kan det heller ikke bygges noen lære på slike åpenbaringer.

Hagins lære er et sammensurium av bibelske sitater, falske åpenbaringer, okkult praksis, løgner, plagiater, omskrivning av bibelvers og vrang tolkning av bibelske beretninger, samt en masse selvskryt. Såkalt hjemmesnekret teologi, hvis man kan kalle det teologi i det hele tatt. Jesus sa: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene...» Hagins falske lære er lett å avsløre med Bibelen i hånd.

Vi lærte i trosbevegelsen «å spise fisken og spytte ut beina». Men når du ikke lærer hva som er fisk og hva som er bein, vil du få alt i vrangstrupen, og du vil ta stor skade av det. At noen er frelst og bevart etter trosvekkelsen er jo mer på tross av enn på grunn av. Man får bare håpe at de har kommet i kontakt med sunn bibelsk lære som de kan leve på.

At trosvekkelsen er «den siste store vekkelse» på jorden er jo en veldig drøy påstand, og langt fra sannheten. Det finnes mange store vekkelser som går over verden i dag, i mange land og i mange kirkesamfunn, hvor en av de aller største er vekkelsen i den lutherske kirken i Etiopia. Trosvekkelsen er ikke blant disse store vekkelsene. Det er en myte.

Så min konklusjon er: Hold dere borte fra Kenneth Hagin. Kast bøkene hans, eller helst, brenn dem. Spis god og sunn kristen åndelig mat. Da skal du leve.

-----

Klikk her for å lese flere artikler og debattinnlegg som omhandler Kenneth Hagin