LEIER IKKE UT: I flere år har det vært arrangert gudstjeneste 1. påskedag i Sennalandet kapell, men i år setter Norsk Samemisjon foten ned. De leier ikke ut kapellet til en homoliberal prest.  Foto: Samemisjonen

Den norske kirkes nye ekteskapssyn er kirkesplittende

tirsdag 27. mars 2018

Kristenliv

Om noen hevder at man respekterer et annet syn uten å gi andre rett til å handle i tråd med dette, blir det tomme ord.

Den 24. mars skriver Dagen at Norges Samemisjon har stengt kapelldøra på Sennalandet kapell for en «homoliberal» prest. Når det gjelder den omtalte gudstjenesten, så har ikke Norges Samemisjon behandlet noen søknad om utleie. Det er presten selv som har avlyst gudstjenesten før vi fikk gjort våre vurderinger. Han konkluderte selv med at han kom i konflikt med utleiereglene.

 

Norges Samemisjon - Den norske kirke - Sennalandet kapell - Hammerfest Kirke - Dagen

Posted by Dagen on 23. mars 2018

 

I ettertid har vi fått en nokså opphetet Facebook-aksjon med sterke beskyldninger. Det er meget beklagelig at en sånn «saksgang» gir de homofile et inntrykk av at Norges Samemisjon vil ramme dem. Denne saken gjelder kirkens endrede ekteskapssyn, og dette kommer ikke fram. De homofile har lidd nok gjennom negativ omtale og trakassering om de ikke skal få inntrykk av denne saken også gjelder dem. Selv ikke biskop Øygard ønsker å skille mellom vanlige tilhørere og kirkens ledelse og prester. Norges Samemisjon blir gjentatte ganger beskyldt for å utestenge homofile, noe som er urettferdig.

De homofile har rett til selv å velge hvordan de vil innrette sine liv, og i Norge har de fått mulighet til å gifte seg både borgerlig og kirkelig om de velger det. Det er ikke mer enn vel et år siden kirkemøtet vedtok sitt nye ekteskapssyn, ekteskap mellom to personer uavhengig av kjønn. Den gangen ble det uttrykkelig sagt at begge de to forskjellige syn skulle ha plass innenfor den norske kirke. Nå viser det seg igjen at Norges Samemisjon sitt syn ikke er akseptert og slett ikke respektert.

I 1997 vedtok et enstemmig bispekollegium at det er kirkesplittende vranglære å gi rom for å vie to av samme kjønn i kirken. Gud innstiftet ekteskapet, og det skal være en livslang pakt mellom en mann og en kvinne. Dette har vært den kristne kirkens lære fra Jesu tid, og dette lærer den verdensvide kirke med unntak av noen få kirker i den delen av verden som går mot avkristning, Vest-Europa.

Norges Samemisjon står fortsatt på kirkens opprinnelige syn. Det er kirkesplittende vranglære å gi rom for å vie to av samme kjønn i kirken, og derfor vil Norges Samemisjon ta konsekvensen av dette ved å ikke ha nattverds-fellesskap med eller leie ut våre hus til lærere/hyrder med syn og handlinger som splitter kirken. 

«Dersom noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus, og by ham ikke velkommen! For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger (2 Joh, 10-11).

Om noen hevder at man respekterer et annet syn uten å gi andre rett til å handle i tråd med dette, blir det tomme ord.