Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Hvem skal kristne tro på?

mandag 23. oktober 2017

Kristenliv

De aller fleste vitenskapsmenn er selvsagt ærlige mennesker. Men siden få av dem er troende, bør vi lese 1Kor 1:20.

Espen Ottosen skriver 5/10 «Jeg har ikke forutsetninger for grundig å vurdere disse vitenskapelige påstandene [om jordens høye alder].» Dessverre er teologer ofte redde for å motsi «vitenskapen».

Velkvalifiserte Bibel-troende forskere har de siste 50 år utført mye forskning på aldersbestemmelser, geologi og istider. Gode ung-jord forklaringer på engelsk finnes nå i vitenskapelig litteratur av høy kvalitet.

De aller fleste vitenskapsmenn er selvsagt ærlige mennesker. Men siden få av dem er troende, bør vi lese 1Kor 1:20. «Vitenskapen» klamrer seg til evolusjonsteorien fordi alternativet, Bibelen, avdekker menneskets synd.

Prof. dr. Kjell Tveter har vist tydelig i bøker, artikler og på TV at liv ikke kan oppstå av seg selv. Andreas Årikstad, Jogeir Lianes og Johan Samuel Årikstad-Nielsen har skrevet en utmerket bok, Skapelse og/eller evolusjon: Hva sier Bibelen? Boka gir en meget god, omfattende og evangelisk fundert oversikt, og burde studeres av alle kristne.

Hensikten med skapelsesberetningen er å informere om skapelsen (Matt 19:9). Hele Bibelens sjanger er Guddommelig åpenbaring gjennom menneskelige forfattere/redaktører. Det finnes ingen annen bok i denne sjangeren!

Hver eneste bokstav i Bibelen har en hensikt (Matt 5:18). Bibelen inneholder undergrupper av sjangre, som historie, brev, liknelse, poesi, lov og så videre. Bibelen presiserer uttrykkelig at de første kapitlene i Bibelen er historie. Se for eksempel 1Mos 2,4.

«Sønn» kan bety «etterkommer». Opplysningene i 1Mos 5 og 11 er gitt slik at utregningen av jordens alder blir upåvirket av eventuelle huller i ættetavlene. Konklusjonen at universet er cirka seks tusen år gammelt, er vanskelig å komme utenom.

Ottosen peker på interessante fakta om syvtallet i 1Mos. Liknende strukturer forekommer mange andre steder. Bibelen er skrevet med meget stor omhu! 7- strukturen i Skapelsesberetningen kan ha å gjøre med utformingen av teksten. Men ingen ting er umulig for Gud.

Han kan han ha latt mennesker bli født og dø på spesielle tidspunkter for å forme ættetavlene. Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbare ord – et helhetlig verk redigert av Den Hellige Ånd, for spesielle formål.

Gjennomsnittlig levealder sank gradvis med mange hundre år i de nærmeste generasjonene etter Syndfloden. Jeg tviler ikke på realitetene i dette. Bibelen forklarer tydelig at Herren ødela jorden (1Mos 6,13; 7:11). Avleiringer spredt over hele kloden bekrefter at floden var global. Det samme forteller folkeminnene.

1Mosebok 9 beretter at forholdene på jorden ble radikalt forandret (regnbuen, menneskenes forhold til dyrene, osv.). Ottosen skriver at Sem «ikke er nevnt en eneste gang i fortellingen om Abraham». Jeg mener mye taler for at den «mystiske» Melkisedek som omtales i 1 Mosebok 14 er identisk med Sem.

Vitenskapen kan vise til eventyrlige resultater. Men de enkelte vitenskapene er innbyrdes veldig forskjellige. Den ikke-observerbare del av virkeligheten (verdens tilblivelse, livet etter døden, osv.) er ikke tilgjengelig for eksperimenter.

Man kan prøve å utforske denne virkeligheten indirekte ved hjelp av for eksempel utviklingsteorien. Men ved slike indirekte slutninger er det alltid muligheter for at konklusjonen er feil, enten på grunn av feilaktige premisser eller fordi slutningene er feilaktige. Vi ledes derfor til følgende faktum:

Sikker viten om den ikke-observerbare del av virkeligheten kan bare fås ved åpenbaring fra en allmektig, allvitende, allestedsnærværende og ærlig Gud som velger å gi oss slik viten.

Derfor er det ulogisk å stole mer på «vitenskapen» enn på Bibelen! I vitenskaper som gjelder geologi, plante- og dyreliv, historie, språk, gen-spredning, psykologi, og så videre, bør Bibelen brukes som inspirasjonskilde for å finne fruktbare teorier.