PRESS: «Søndagen står under press, og det er viktig at alle gode krefter forenes for å beholde denne dagen så fri for hverdagspreg som mulig», skriver Trygve Birkeland. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Takk for søndagen!

lørdag 28. april 2018

Kristenliv

Søndagen står under press, og det er viktig at alle gode krefter forenes for å beholde denne dagen så fri for hverdagspreg som mulig.

Det at det finnes en dag i uken der man kan legge til grunn at et stort antall mennesker har fri fra arbeid og skole samtidig, gir oss en unik mulighet til å møtes, være sammen uten at det trengs en innfløkt logistikk for å få dette på plass.

«I morgen er det søndag. Den skinner over jord. Den deiligste av dagene for liten og for stor. Med kirkegang og klokkeklang og tur i skog og hei. I morgen er det søndag og all verden gleder seg»

Ja, dette var en av barnesangene fra min barndom. Nå er søndagen nok en gang i fokus og kommunene avgir høringsuttalelser i disse dager og fokus er åpningstider på søndager for butikker etc.

Som pastor og bussjåfør i en årrekke har jeg aldri hatt helt anledning til å nyte søndagen som fridag, men jeg unner oss alle så inderlig å ha en annerledesdag i uken. Vår Skaper visste hva som var det beste for mennesket og la inn en hviledag i ukesyklusen.

Likevel er det ikke så nødvendig at jeg som pastor drar teologikortet i denne debatten. Vi trenger alle en dag som er annerledes enn de andre og vi trenger en forutsigbarhet i vår planlegging av fellesskap med andre, det være seg familie eller venner.

Det at det finnes en dag i uken der man kan legge til grunn at et stort antall mennesker har fri fra arbeid og skole samtidig, gir oss en unik mulighet til å møtes, være sammen uten at det trengs en innfløkt logistikk for å få dette på plass.

Søndagen står under press, og det er viktig at alle gode krefter forenes for å beholde denne dagen så fri for hverdagspreg som mulig.

Det er derfor bra at Byrådet i Bergen har levert en høringsuttalelse som bevarer søndagen som en annerledesdag. Det ønskes ikke ytterligere liberalisering, men en harmonisering av gjeldende regelverk uten at dette skal føre til mer handel. Alt tyder på at bystyret i Bergen vil stille seg bak denne høringsuttalelsen.

Det er mange ansatte innenfor handelssektoren som takker KrF for et klart budskap i denne saken og standpunktet er viktig for langt flere enn dem som har en menighetstilknytning. Det gjelder vår livskvalitet, behov for hvile og gode forutsigbare «mellomrom» i livene våre.