Pinsedag og Pinseuke

Author picture

søndag 20. mai 2018

Kristenliv

Pinsen uttrykker summen av det teologiske innhold i Vår og Høsthøytidene. Lov + Ånd.

Vår. Påsketid inkl. pre- og postfase:


1.N: Salvingen av det første Tabernaklet i ørkenen 1.Nisan (1. i den 1. mnd jfr. bibelsk kalender) Muligvis Jesu fødselsdag; jfr. midt i lamminsgssesongen.

10.N: Jesu Messiaspresentasjon 10.N; ridende inn i Jerusalem på et esel. Lammet granskes tradisjonelt i en periode på 3,5 dager før høytiden begynner.

14.N: Fasten fra morgen for den førstefødte, samt Dom: død eller forbigang natten den 14.N. Lammet som ble slaktet mens i Egypt.

17.N: Oppstandelsesdagen. Parallell til Lovprisningsofferet i jødisk høytidskalender. Parallet også med dato for da Noahs Ark som landet på Araratfjellene.

21.N: Den siste, store dag av 7 dagersfesten.

22.N: Assosieres med Messiasforventninger.

40.N. Himmelfartsdagen 2018. Jesus Kristus rykkes opp til himmelen.Pinse 2018, fra den 50.dag; fra 3.i mnd nr 3; Babylonsk navn Sivan.

3.-10.S:

Pinsedag Fullbyrdelsen av Guds frelsesverk. Sammenfatning av Ord og Ånd. Markeres noen steder som en full uke.

I GT ved Sinai:

Gud talte. Moses m.fl. gikk opp på fjellet og delte måltid m/ Gud. Bilde på Lammets Bryllup i det himmelske.

I NT i Jerusalem:

En mektig vind. Ånden utøses fra himmelen, folk oppfører seg som drukne. Peter/ Klippen taler til folket og forklarer hva som skjer. Koblingen til profetordet. Fullbyrdelsen av Guds frelsesplan.Høst. Innhøstningstid: Mnd. nr 7.

1.T: Basundagen. Åpningen av LivetsBok 1.Tishri/ RoshHashana/ Kroningsdagen for Messias i himmelen; jfr Joh.Åp.4-5. Jfr for konger på jorden, for Israel.

10.T: Forsoningsdagen Yom Kippur/ Lammets blod (“hjerteblodet”) fremføres på Alteret for Faderens åsyn. I det Aller Helligste; innfor Hans Hjerte. Representerer Dommedag i nasjonen Israel. Syndene/ repr. ved rødt bånd på tempeldøren blir hvitt som snø dersom offeret aksepteres.

14.T: Samling før utgangen av Egypt. Assosieres med slakting av lam/ pakten med Lammet.

15 T: Markering av utgangen fra Egypt. Minnes ved Løvhyttefesten i 7 dager; som symbolsk minne om at Gud var med dem og ledet dem ut fra “Egypt”/ verden. De bodde midlertidig i temporære hytter.

21.T: Den siste store dag i høytiden: Gleden over Torah. Feiring tilknyttet Det levende Vannet. Jfr Jesu ord ang. Den som drikker av Dette Vannet skal aldri mer tørste. Jesus som levendegjøring av Guds Ord og Lære.

22.T: Den nye Dag; Shmini Atzeret. Ny Torahsyklus/ Bibellesesyklus.