FLERTALL: Kirkemøtet stemte mandag for den nye, homofile vigselsliturgien som er utarbeidet. Foto: Ned Alley, NTB Scanpix  Foto: 

Not My Church

Author picture

mandag 30. januar 2017

Kristenliv

I USA sier mange nå Not My President. I dag sier jeg Not My Church.

Den norske kirke har det til felles med Donald Trump at de opererer med alternative fakta. Vi har i dag fått en alternativ vigselsliturgi der Bibelens syn på ekteskap er fjernet. Trøsten er at den bibelske liturgien fortsatt skal kunne brukes. Guds Ord skal tolereres, så langt.

Mediene har forstått saken. Mange skriver at “til mann og kvinne skapte han dem” er byttet ut. Tydeligere kan en ikke beskrive overgangen mellom den bibelske og ikke-bibelske liturgien. En liturgi har fått en mot-liturgi.

Utmeldingene fra prestene Øivind Benestad og Helge Standal får stor plass i ulike medier, med unntak av kirken.no. Der har de visst ikke fått med med seg. Nå ser jeg at andre også følger de to prestene.

Avisen Dagen ser det splittende og tragiske i saken, mens Vårt Land virker strålende fornøyd. I dag skiver avisen på lederplass “Sammen om nåden” . Luther ville nok også hatt med “Sammen om ordet”. Der skiller vi nå lag.

For folk flest og for medier generelt er ikke dette noen viktig sak. Det ser vi ved at saken faller fort på nettavisenes forsider. Noen nevner også at behovet for den nye liturgien ikke synes stort.

Vi håper på og ber om at Kirkemøtet ikke har satt datostempel på Guds Ord denne mandagen.

Amerikanere kan ikke velge bort Trump og vi kan ikke velge bort Kirkemøtet. En ungdom sier han jobber i DNK på lånt tid. Benestads tomme stol på Kirkemøtet er et tydelig tegn på en kirke i strid med seg selv. Vi får bruke den lånte tiden så godt vi kan.

Les også: