Nei til instramming

Author picture

torsdag 8. februar 2018

Kristenliv

Jeg sitter i mitt lune gode rede. Hva kan jeg mer ønske meg? Jo, at alle tilnærmelesesvis burde ha det like bra. Enten vi bor i eller utenfor Norge. Utopi å nå dette Ja vel. Men er ikke vi alle like verdifulle?

Er jeg mer eller mindre immun for de mange som lever under fornedrede forhold? Og hva opplever vi ? Jo,at land etter land i Europa strammer inn flyktninge-/innvandringspolitikken. Også Norge. Solidaritetspartiet AP ser ut til å følge opp. Partileder Jonas Gahr Støre har nettopp varslet strengere tone i innvandringsdebatten. Er det Sylvia Listhaug han vil etterape? Selvsagt må vi ikke la oss bli oversvømmet. Men det er vel et stykke igjen. Rike Norge kan sikkert være litt mer generøse enn det de har lagt deg på. Det er vel KrF som øsker man skal ta i mot 1500 flere i år enn planlagt. Den norske skuta går neppe under med et slik tilleggstall.

I vår vurdering av innvandringsutfordringene, synes jeg det er verdt å lytte litt til «utviklighjelpens grand old man» - Jan Egeland / Et liv i humanitær tjeneste har uttalt ”at-Vi må bevare våre grunnleggende, menneskelige verdier også når krisene krever noe ekstra av oss. Bare slik kan vi sørge for at disse verdiene blir med inn i den fremtiden som våre barn og etterkommere skal leve i.


Odvar Omland

Asker

_