FRELSE: Franklin Graham forkynte grunnleggende sett samme budskap begge kveldene, selv om han brukte to forskjellige bibeltekster som utgangspunkt.  Foto: Odd Mehus

Kampanjenes tid er ikke over

mandag 13. november 2017

Kristenliv

De som lot Donald Trump ødelegge arrangementet for seg, kan angre seg nå.