Når Avisen Vårt Land fjerner kommentarfelt

Author picture

onsdag 2. januar 2019

Kristenliv

Leserinnlegg publiseres i hytt og pine, uten motsigelse og evaluering på Verdidebatt.

Det tragiske i det nye VD, nå uten kritikk og kommentarfelt, er at nye og smarte meningsbærere nå utnytter systemet.

Nå kan hvem som helst skrive en artikkel om sitt “eget prosjekt”, uten at noen kommer med innvendinger, spørsmål og kritikk.

Etter hver ny artikkel sitter leserne igjen med mange spørsmål, og en følelse av maktesløshet. Hvor skal jeg rette min frustrasjon og kritikk?

Jeg tenker ofte: “Hvordan kan denne personen, altså forfatteren, slippe gjennom og slippe unna så lett?”

La oss si du tilhører en kristen sekt, en uevangelisk, slik vi tradisjonelt kjenner dem. Nå kan du dikte og fantasere om bibelske læresetninger på Verdidebatt, uten at noen lesere eller kritikere får lov å kritisere detaljene og fremstillingen. Selvsagt kan du skrive et motinnlegg, men hvem gidder å lete frem det gamle innlegget som du vil kritisere? Og hvor er garantien for at du får inn et motinnlegg?

I praksis fungerer derfor ikke motinnleggs-prinsippet som redaksjonen i VD ønsker skal fungere.

Propagandaartikler spres også. La oss si du tilhører en organisasjon eller en økonomisk stiftelse. Nå kan du lage et innlegg for å reklamere for stiftelsen eller organisasjonen, uten å bli evaluert på fakta og realisme. Om det er økonomisk vanstyring, ledelseproblemer, korrupsjon og ineffektivitet - så er det ingen som kan belyse slike forhold i kommentarfeltene. Lesere kan fritt påvirkes, villedes, indoktrineres og bli gjenstand for fake-news. Særlig den yngre generasjonen hos oss kjenner ikke historien bak ulike organisasjoner, kristne stiftelser, politiske partier og prosesser.

Er du politiker kan du hevde synspunkt og partiprogram som ikke er realisme i. Du kan komme med tall og valgløfter som er basert på fantasier og oppdiktede konstruksjoner, samtidig som leseren får ingen motforestillinger uten kommentarfelt og kritikk av innlegget.

Personlig rynker jeg på øyebryn og nese for annenhver artikkel og overskrift jeg ser. “Hva er dette slags propaganda for egen sak og vinning” , -tenker jeg. Vårt Land aksepterer ikke et fritt ordskifte lenger, kommentarfeltene tåles ikke. Begrunnelsen de kommer med er ikke holdbar. Begrunnelsen mangler. Bergen Tidende og VG og en rekke andre aviser har ingen problem idag på sine kommentarfelt. Er kristen presse kontrollerende og politisk orientert i Sosialistisk retning, slik KrF er blitt?

Er Vårt Land blitt så avhengig av leserne i KrF og ytre ytre venstre fløy, at stenging av kommentarfelt og streng sensur må til? Som omtrent eneste avis i hele landet, som ikke har kommentarfelt?