Nådens år / hevnens dag

Author picture

tirsdag 2. januar 2018

Kristenliv

Hva skjedde egentlig på korset? Jfr. Jes 61.5.

Ble begge aspekt av Jesaja 61.5 oppfylt på korset?
Jesu offer brakte “Et nådens år” fra Herren. Han henviste selv til 1.del. (Luk 4.18.)
Mens Faderen samtidig brakte “En hevnens dag”- en underliggende dom over Satan. Oppfyllelsen av del 2 i verset.Ved at Satan drepte en uskyldig, - et fullkomment menneske; - Gud selv ikledd kjød, - kunne Gud samtidig dømme Engelen Lucifer/Djevelen (Døden) til døden. Uten å samtidig miste alle andre i sitt skaperverk. - Fordi de som tar sin tilflukt til Ham/ Jesus - i en samtidig implisitt identifikasjon på alle plan- får del i hele prosessen på hjerteplan og blir født påny, og uten å komme for dommen flere ganger.Motstanderen mistet Herreveldet over Jorden - og over Evas/ Adams hjerter.
Adam 2 reposisjonerte hele skaperverket.
Og menneskets rett til barnekår ved fødsel ble reinstitusjonert.
- Den selvfølgelige retten til å leve innfor Guds ansikt i tro og tillit.

I egenskap av å være unnfanget, inngravd i Guds livmorvegg til liv og næring og fra den 8.dag utviklet som eget individ. Senere født ut i den ytre verden.
Ligger Guds skaperplan også skjult i dette grunnlagsmønsteret?Loven er blitt oppgradert til selve hjertet. Fra ord i sten- til kjøtthjerte.
Vi er blitt født på ny. Av Vann og Ånd. Av Ord og Ånd.
Med Ånden fra Himmelen gitt som segl/pant i våre hjerter.

Gud vil ha tilbedere i Ånd og Sannhet. Nå er det blitt mulig.”Hevnen” er utført av Gud;
I rettferdighet, dog subtilt - ved at Djevelen selv - fordi han drepte Gud i kjød/ en uskyldig Adam - selv ble dømt til evig fortapelse. Til Den evige ild.Hvorfor kastet eller kaster så Gud englene ned til jorden? Åp.12.9 ff.
Blir de selv “dødelige” når de kommer inn i den jordisk sfære? Samme vilkår?
Er det kun Dyret og den Falske profet som vil kastes “levende” i Ildsjøen? Åp 19.20.
Til slutt vil også Døden Og Dødsriket kastes i Ildsjøen. Åp 20.14.NB:
Mennesket var aldri uforgjengelig fra begynnelsen - jfr 1.Mos 3.22. De ble vist ut av Hagen for å ikke skulle kunne spise av Livets Tre og måtte leve evig i sin synd.

Dette ser vi også ang. ubefruktede egg/ eller befruktet egg (Zygote): Dersom det ikke festes i mors livmorvegg innen ca dag 4, og der får konsistent næring, blir det bare ført ut med livmorsekret, og går til grunne.
Er ikke mer.Altså intet behov for et evig varende helvete for de mennesker som ikke tar imot Guds frelsesverk.
Kanskje er det så enkelt at de som ikke blir ikledd uforgjengelighet, jfr. 1.Kor 15.45-55., de blir som sort materie som imploderer.
Som et lys som blåses ut. Og er ferdig med sitt liv.
De fikk sin lønn mens de levde, men det ble ikke et “evig” liv ut av det.

Gud er en barmhjertig Gud, full av nåde og sannhet.
Han holder ikke mennesker i evig pine - eller i frykt for dette gjennom et helt liv.
Vår Motstander er en Løgner,
- fra tidenes morgen. Jfr. 1.Mos.1.4: “Dere skal slett ikke dø”.

Hvem skal vi tro?