– Kristin Gunleiksrud Raaum (nr 2 f.v.) og Gard Sandaker Nielsen har kun en eneste bibelhenvisning i den lange kronikken, og det er Matteus 19, ironisk nok det bibelsitatet som bevisst er fjernet fra den gamle liturgien fordi det ikke kunne tåles at Jesus sier at vi er skapt som mann og kvinne, skriver Reidar Holtet.  Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix

Utrolig kronikk av kirkens ledelse

Author picture

søndag 18. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Å ta Bibelen på alvor "

Kristenliv

Den 24. januar sto det en kronikk av Kristin Gunleiksrud Raaum og Gard Sandaker Nielsen som er ganske utrolig. Over nesten to sider får de anledning til å redegjøre for sitt syn på likekjønnet vigsel «ut fra Bibelen», som de sier. De påstår at de har gjort det mange ganger, og at de nå gjør det igjen. La oss se litt på det.

De har kun en eneste bibelhenvisning i den lange kronikken, og det er Matteus 19, ironisk nok det bibelsitatet som bevisst er fjernet fra den gamle liturgien fordi det ikke kunne tåles at Jesus sier at vi er skapt som mann og kvinne. Hvor lenge skal vi tåle arrogansen? De nevnte kronikører er altså henholdsvis toppleder i kirkens øverste organ og leder av Oslo bispedømmeråd.

Les Kristin Gunleiksrud Raaum og Gard Sandaker Nielsens kronikk her:

DagensDebatt.no: Er du enig med Gard Realf Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum?

Posted by Dagen on 24. januar 2018


De får seg også til å si at:
«… alle ekteskap i Norge i dag bryter med den bibelske ekteskapsforståelsen», og videre at: «Et bibelsk ekteskap ville være ugyldig dersom man ikke fikk barn.» Hvor har de det fra? Jeg går ut fra at de ikke vil legge Moseloven og det gamle testamentet til grunn for sitt bibelsyn eller syn på ekteskapet, selv om det de skriver kan tyde på det.

De hevder at de i kronikken skal begrunne sitt homo-syn bibelsk, men har ingen bibelsteder å vise til som støtter deres konklusjon. Det er ikke troverdig i det hele tatt.

De snakker om Jesu vekt på kjærlighet, men har ingen referanser til grunntekstens og Bibelens skille mellom agape og eros. Har Jesus noen gang omtalt erotikk som kjærlighet? Jeg finner ingen steder noe slikt. De gjemmer seg bak Bispemøtets flertallsuttalelse som om den har et læremessig grunnlag i bibeltekster, men det har den jo ikke. De finner ikke aksept for homofilt samliv ett eneste sted i Bibelen. De sier i kronikken at mange har endret syn på bakgrunn av teologisk og etisk refleksjon. Der tar de grundig feil. Jeg har ikke sett noen som har endret syn av andre grunner enn bekvemme politisk korrekte årsaker, selv om de benekter det. Sant bibelsk belegg har ingen kommet med, bare masse prat.

Vi har alle plikt og ansvar for å praktisere agape-kjærlighet overfor medmennesker, men erotikken hører kun hjemme mellom en kvinne og en mann i et naturlig og sant ekteskap.

Hvordan har Dnk greid å skaffe seg slike toppledere? Deres kronikk er jo et bevis på at kirkens toppledelse mangler troverdighet, og at de har et meget fleksibelt forhold til sannheten. Det bør vi ikke kunne leve med stort lenger.

 

DagensDebatt.no: «Følgelig antar jeg at de mener at bare de som godtar enkjønnet ekteskap, tar Bibelen på alvor», skriver Olav Hermod Kydland.

Posted by Dagen on 3. februar 2018