DISIPPEL: Livslang etterfølgelse er den ønskede frukten av det å være en Jesu disippel. Men det skjer ikke av seg selv. Viljen til å lære og til å bli forandret er nødvendige forutsetninger. For at en fornyelsesbevegelse skal bli mer enn et blaff, trengs det både frimodig tro og trygg ydmykhet, skriver Tarjei Gilje. På bildet ser vi Pinsebevegelsens leder Sigmund Kristoffersen.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Fortidens, nåtidens og fremtidens Gud

torsdag 8. februar 2018

Kristenliv

Livslang etterfølgelse er den ønskede frukten av det å være en Jesu disippel. Men det skjer ikke av seg selv.