KATOLSK TRO: «Nattverdssynet med transsubstansiasjon er et hån mot Ham som en gang for alle døde for våre synder. Og læren om skjærsilden åpner for mye rart,» skriver Atle Haugen. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Katolsk tro og Bibelen

onsdag 6. desember 2017

Kristenliv

Det er forunderlig å lese hvordan teologer med luthersk og lavkirkelig bakgrunn kan stå frem med en slik påstand knapt uten å sitere den gode bok, og likevel forvente å bli tatt på alvor i slike miljøer.

I et leserinnlegg i Dagen 27. november slår Odd Bjarne Bruun og Dag Øivind Østereng frimodig fast at «Katolsk lære er ikke i konflikt med Bibelen».

Det er forunderlig å lese hvordan teologer med luthersk og lavkirkelig bakgrunn kan stå frem med en slik påstand knapt uten å sitere den gode bok, og likevel forvente å bli tatt på alvor i slike miljøer.

Det kommer ikke et eneste argument eller Bibelsk «bevis» for sentrale katolske dogmer som for eksempel pavens rolle generelt og ufeilbarlighet når han taler Ex Cathedra.

Jeg ville også gjerne sett bibelske begrunnelser for Marias ubesmittede unnfangelse og himmelferd, helgenenes rolle, avlatspraksis med hellige dører, relikviemystikk og så videre.


Nattverdssynet med transsubstansiasjon er et hån mot Ham som en gang for alle døde for våre synder. Og læren om skjærsilden åpner for mye rart. 


Det er mange flotte katolske medkristne å se opp til verden. Men kirkelæren og teologien i Den katolske kirken har tilsynelatende mer til felles med andre kilder enn Bibelen.

For meg fremstår det som en gåte at protestantiske teologer kan falle for et slikt system.