Illustrasjonsbilde: Pixabay

Om å møte seg selv i døren

lørdag 17. februar 2018

Kristenliv

Våre politikere, biskoper, professorer og en del kristenledere har i de siste 40–50 år beflittet seg på å avskaffe sann kristendom i Norge, det vil si, bibelsk kristendom.

En drøy påstand sier du kanskje? Men jeg mener at den er sann!

Noen eksempler: Da abortloven ble innført i Norge med én stemmes overvekt så sov de fleste biskoper og teologer sin søte tornerosesøvn, og overlot saken «i Herrens hender» og sov videre. De avsatte prester som protesterte, for de ville gjerne sove i fred! Utryddelse av 600.000 barn i vårt land er i dag et faktum!

Da Likestillingsloven ble vedtatt var det få protester fra geistlig hold, enda de visste at dette var en hån mot Guds Ord og skaperordning. Den sovende samvittighet fikk enda mer næring til sin søvn og ble enda mer avstumpet.

Da loven om samboerskap, den såkalte «horeboerloven» og Partnerskapsloven ble vedtatt så skjedde det samme. I begge disse lover ble det altså vedtatt at det var fritt frem å leve i hor, stikk i strid med Guds Lov og det sjette bud.

§ 2 i Grunnloven hadde helt siden Edvard Bull skrev Arbeiderpartiets strategiprogram i Trondheim i 1923, vært en torn i deres øyne og etter som årene gikk så var denne paragraf et større og større hinder for det fri hor og avgudsdyrkelse i landet vårt, noe måtte gjøres! De visste råd og teologene sov jo sin søte søvn! De allierte seg med de politikere som hadde navn av at de levde (et kristent liv), men de var døde! De fikk fjernet hele paragrafen og erstattet den med fasitsvaret på det de hadde gjort, nemlig fjernet den kristne og humanetiske arv vi hadde i Den Lutherske lære. Nå tilføyde de disse ord for å pynte på det de nett hadde fjernet i paragrafens egen ordlyd og uforanderlighet. De toet sine hender og sov videre. At de mer og mer høstet fruktene av sine gjerninger tilskrev de frihetens lov for kjødet og la ellers skylden på konservative kristne som ikke lot dem sove i fred!

Nå var veien åpen for homofil velsignelse, såkalt «Likekjønnet ekteskap», endatil et barn forstår at vigsel mellom to av samme kjønn ikke er ekteskap! Men her skulle Norge være første ute med avkristningen av landet. Lovene gikk gjennom uten nevneverdig motstand fra politikere eller biskoper og teologer. Vi som protesterte ble utskjelt og truet. Det store horeri, Sodoma og Gomorra var et faktum. Etter å ha fått alt på plass og truet prester med oppsigelse om de ikke ville vie og velsigne det som Gud forbanner, så sover de videre.

Men det er noe som ikke sover, det er de onde lyster! Alle mennesker har erfart dette i sitt voksne liv. Men en ting er å bli fristet, noe annet er det å la lysten og det onde råde. Den onde lyst sitter i hjerte og ikke noe annet sted. Nå er samvittigheten til politikere, biskoper, teologer og kristenledere snart så sløvet av ugudelige lover, at det er fritt frem for både det ene og det andre! Men de glemte noe! De møtte seg selv i døren. Det som de hadde hvisket om i ørene, ble ropt ut på takene, Mat. 10,26–27.

Gapestokkene blir reist, av hvem? De selv og dem de horet sammen med! Vi menn som er satt til å verne om kvinnen, var ikke lydig i vårt kall, nemlig å vokte oss vel for sex før bryllupsnatten. Nå faller den ene etter den andre. De har fått smake fruktene av sin politikk, teologi og forakt for Guds Ord og bud. Kristendommen skulle ut av skolen, ut av hjemmene, staten skal ta hånd om barna. Barna skal lære fri sex og utroskap i skolen og fruktene er Sodoma og Gomorra og fiendskap mot Gud!

Abortloven som var verst, ble av flere biskoper påtalt, og da hadde biskopene mulighet til å stoppe den om de alle hadde gått av, slik som Per Lønning gjorde, men de gjorde det ikke og likegyldigheten drepte barna. Loven om såkalt «Likekjønnet ekteskap», ble neppe motsagt bare at en måtte lage noen «nødutganger» i likhet med et revehi, slik at de forskjellige lærer og meninger kunne leve sammen, men Frelseren sier nei!

Nå møter de seg selv i døren og lysestaken er flyttet fra vårt kjære Norge. De skal feire 1000 års jubileum for kristenretten i 2024, den kristenretten de selv har kastet over bord både i det verdslige og åndelige regiment. De møter seg selv i døren også der!