Hvilket robust rom har dere skapt i kirken for det tradisjonelle Bibelske synet på ekteskapet mellom mann og kvinne? spør Toralf Steinsland. Bildet er fra Kirkemøtet.  Foto: Tarjei Gilje

Ekteskapet og kirkens enhet

Author picture

tirsdag 28. februar 2017

Kristenliv

Det er ikke bare redaktøren i Dagen som undres over at alle biskopene som er i mot ny liturgi stemmer for noe de er imot. Begrunnelsen holder ikke.

Biskop Halvor Nordhaug skriver i Dagen 13. februar og begrunnet sin stemmegivning på kirkemøtet og sier:

«Dersom jeg ikke hadde blitt med på et omforent vedtak, men bare markert eget syn, hadde jeg gått glipp av muligheten til å sikre et robust rom for det tradisjonelle synet på ekteskapet både i liturgisk praksis og i undervisning og forkynnelse.»

Omforent betyr vel å bli enig om et felles vedtak. Som biskop var det ikke ditt eget syn du skulle markere, men Bibelens syn, og det er ikke til å ta feil av. I vedtaket står ingen ting om at dere tar til etterretning flertallets syn, men dere har stemt for å innføre liturgi for likekjønnet ekteskap. Det ser alle som kan lese. Dere har stemt for hele det «omforente» vedtaket og ikke reservert dere mot pkt 1.

Det er ikke bare redaktøren i Dagen som undres over at alle biskopene som er i mot ny liturgi stemmer for noe de er imot. Begrunnelsen holder ikke.

Hvilket robust rom har dere skapt i kirken for det tradisjonelle Bibelske synet på ekteskapet mellom mann og kvinne? Det snakkes om at de som er i mot kan reservere seg. Da er det ikke to likeverdige liturgier. Det blir ikke mange prester som over tid vil forkynne og undervise i det tradisjonelle Bibelsynet. Vi ser allerede i dag hvordan prester blir hengt ut i avisene, og konfirmanter som ikke vil konfirmeres av prester som ikke vil vie homofile og så videre. Ingen vil ta den belastningen å bli uthengt i media. De kommer til å tie. Det robuste rommet som biskopen taler om er meget skjørt.

Halvor Nordhaug og alle de andre på kirkemøte som var i mot likekjønnet vigsel burde selvsagt stemt i mot slik at uenigheten ble synlig. Nå er den tilslørt på enhetens alter. Da hadde det blitt rom for det tradisjonelle Bibelske synet. Med seks biskoper og flere hundre prester og andre tilsette som ikke ville ta i bruk den nye liturgien, kunne de ikke avskaffe den gamle.

De homofile hadde andre samlivsordninger tidligere med partnerskapsloven. Selv om det offentlige la til rette for ekteskap burde kirken sagt nei.

Det er mye sorg, frustrasjon og fortvilelse blant kristenfolket. Hva skal vi gjøre. Mange av oss har gode lokale prester som vi har tillit til og et godt samarbeid mellom kirke og bedehus. Disse trenger støtte og oppmuntring, samtidig er det vanskelig å stå som medlem i en kirke som har innført en lære som er i strid med Bibelen. Det er ingen som til nå har funnet noe skriftsted i Bibelen om likekjønnet samliv, men både i GT og NT er det mellom mann og kvinne.

Vi må be om at Gud reiser opp nye åndelige ledere i folket vårt, og at de som står for et Bibelsk syn på ekteskapet får frimodighet.