INSPIRASJONSKILDE: Waliseren Roy Godwin (t.v.) er en inspirasjonskilde for mange karismatikere under Oase. Her leder han en forbunsstund sammen med sokneprest Trond Løberg. Foto: Bjørn Olav Hammerstad  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

På terskelen

fredag 27. juli 2018

Kristenliv

Er det tillatt å ri kjepphester i I Fokus-spalten i Dagen? Jeg har én slik hest som jeg har luftet et par ganger det siste.

Saken er enkel og vanskelig på samme tid. Døperen Johannes, Jesus og hans disipler hadde ett tema, én overskrift for sin forkynnelse: Evangeliet om Guds rike.

Dette til tross skriver pastor Bill Johnson: «Kirken har i stor grad erstattet evangeliet om riket med evangeliet om frelse». Det siste definerer han som budskapet om få mennesker til himmelen, det andre om Guds navn, vilje og rike for samfunn og skaperverk.

I disse dager har vi fått en påminnelse om prioritet, «Søk først Guds rike». Siste året har mange våkne kristne i Norge blitt fascinert av Ray Godwin og bønnehuset og retreatsenteret han leder i Ffald-y-Brenin i Wales. Oase-bevegelsen slapp ham til som taler i fjor og hovedtaler på Oase i år. (Dette skrives under møtene, og jeg må nøye meg med web-overføringen. Teknikken makter ikke hindre predikantens glede og tro). Og han byr seg velvillig frem til beskuelse med to bøker på norsk, «Strømmer av nåde» og «Velsignelsens vei». Jeg skal ikke anmelde dem, det har andre gjort.

Røper stilen noe om teologien? To tredjedeler av første boken minst, må kunne kalles vitnesbyrd – personlige, definerte opplevelser sett fra forbeders eller mottakers synspunkt. Samlet blir det et felles vitnesbyrd om velsignelsens vei om helbredelse, om radikal åpenbarelse og ledelse, og om «nærvær», et nøkkelord for mange mer eller mindre organiserte fornyelsesgrupper.

Bare unntaksvis stiger Godwin ut av fortellingen og blir teologen: «Noen ganger har vi begrenset evangeliet til kun å være en teologisk definisjon av synd og tilgivelse, og med det har vi frarøvet det omfanget, kraften og livet. Over hele verden i dag ser vi at Gud beveger sitt folk til ta tilbake evangeliet om Guds rike, og vi ønsker å være blant dem som vil adlyde befalingen om å søke Guds rike fremfor alt annet».

Har Johnson, Godwin og flere med noe å minne også forkynnere i vår sammenheng på? Legger vi vekt på det Jesus gir til overskrift for forkynnelsen inntil han kommer igjen? Evangeliet om Guds rike skal forkynnes som et vitnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme.

Jesus hadde et spennende utsagn i en samtale som dreide seg om døperen Johannes og den store sammenheng. Han sa at loven og profetene hadde sin tid, men fra Johannes av forkynnes evangeliet om riket og mennesker stormer på for å komme inn (Matteus 11,10-12).

Er det dette vi ser med de tusener som valfarter til bortgjemte Ffald-y-Brenin i Wales?