Bibelskolens første mål må være å gi elevene selve evangeliet. Det er stor variasjon i hvor kjent de er med evangeliets innhold. Det kan læres og forklares, men må åpenbares ved Den Hellige Ånd, «bredde og lengde, høyde og dybde» av Kristi kjærlighet! skriver Thor Fremmegård. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Bibelskolens betydning

søndag 18. februar 2018

Kristenliv

Mange elever beskriver det som det viktigste året i deres liv, både når det gjelder gudsforholdet og mange andre erfaringer i fellesskapet med andre mennesker.

Jeg opplever det som et stort, stort privilegium å arbeide på en bibelskole. Tenker at bibelskolen er en av de aller viktigste møteplassene mellom mennesker og Gud. Mange elever beskriver det som det viktigste året i deres liv, både når det gjelder gudsforholdet og mange andre erfaringer i fellesskapet med andre mennesker.

Bibelskolen tiltrekker seg mange av de aller «beste» ungdommene som vil investere et år til en «annerledes kompetanse». Det er også verdifullt for bibelskolefellesskapet at det ikke «bare» er ungdom på 19-20 år som søker. Flere opplever at det kan være godt med pause i fra studier og arbeidshverdag.

Bibelskolens første mål må være å gi elevene selve evangeliet. Det er stor variasjon i hvor kjent de er med evangeliets innhold. Det kan læres og forklares, men må åpenbares ved Den Hellige Ånd, «bredde og lengde, høyde og dybde» av Kristi kjærlighet!

Bibelskolen skal gi grundig bibelkunnskap som en ballast for resten av livet. Elevene skal få et helhetlig bilde av Bibelens Gud, se linjer og sammenhenger gjennom hele Skriften og få en trygg tillit til Guds eget ord. Samtidig må det gis gode rom for ærlig å drøfte det som er krevende og vanskelig i Bibelen. Det må også gis klok hjelp til forsvar for troen i møte med ulike motforestillinger i vårt samfunn.

Misjonens store sak, verden for Kristus, må ha stor plass gjennom et bibelskoleår. Guds hjertesak er å gi evangeliet gjennom ord og handling til de som ikke kjenner Jesus, til den oppvoksende generasjon, til våre nye landsmenn, til Guds utvalgte folk jødene, og til unådde folkeslag i verden. Undervisning og praksis må integreres på en best mulig måte gjennom et skoleår.

For mange blir også bibelskolen et år til hjelp for å finne seg selv. Selve evangeliet er det beste grunnlag for at det enkelte menneske skal «blomstre». Samtidig må bibelskolen dekke et sterkere behov enn tidligere i møte med sårbar, psykisk helse, bearbeidelse av mange ulike erfaringer fra oppvekst og tidligere miljø. Bibelskolen kan være stedet hvor en endelig fikk snakke med noen om livet, og starte gode prosesser for å bli sunnere mennesker.

Bibelskolen har en viktig plass i det norske samfunnet. En bibelskoleelev skal bli en integrert kristen personlighet, en god samfunnsborger som tar med seg sunne, bibelske verdier inn i studier og arbeid og som vil tjene sine medmennesker.

Bibelskolen har ei lang historie og har stått sterkere i Norge enn i våre naboland. I mange år har vi vært velsignet med gode, statlige rammevilkår. Det er grunn til å være takknemlige for det som har vært gjort både via Kristent friskoleforbund og samvittighetsfullt, politisk arbeid på stortinget. Mye tyder på at det kan bli mere krevende kamper i tiden som kommer, om økonomiske midler, ideologisk frihet, ansettelsesfrihet m.m. i et samfunn som er mere fremmed for bibelske grunnverdier.

Jeg er samtidig overbevist om at bibelskolens framtid er mest avhengig av at vi får beholde forbedere, som ber om Åndens veiledning og Guds rike velsignelse over elever og hele personalet i dette verdifulle skoleslaget.

 

INSPIRASJON: Han gikk på ungdomsmøte i kirka på fredag og drakk seg full på lørdag. Så begynte Jan-Petter på bibelskole. – Det ble en skole som ga meg en ny retning for livet, forteller han til Dagen.

Posted by Dagen on 21. juni 2016

 

Les reportasjen her: http://alturl.com/tvggv #dts - #bibelskole - YWAM Norway - Ungdom i Oppdrag Norge - Andreas Nordli...

Posted by Dagen on 9. januar 2018