Hvor mange synder vil Søvik bekjenne for å ta imot Jesus?

Author picture

søndag 11. februar 2018

Dette innlegget er en respons på "Jo, vi blir frelst tro tro og bare ved tro"

Kristenliv

31. oktober skrev Oddvar Søvik et leserbrev der han påstod vi tar imot Jesus idet vi ber en bønn og bekjenner vår synd. 17. Januar 2018 skrev jeg et leserbrev som en kommentar. Dan Krussand mener jeg har misforstått Søvik fullstendig. Derfor skriver jeg dette leserbrevet for å presisere hva jeg mente

Jeg skjønner ikke hva det er jeg misforstår i Oddvar Søviks leserinnlegg. I det 15 avsnitt står det ordrett sitert: ”Vi tar imot Jesus ved å bekjenne vår synd og ved å be ham komme inn i våre liv.” Da er det selvsagt Bibelens lære om synd som gjelder og dette betyr at de 10 bud er normen for hva som er synd.

I boka ”Da Paulus kom på banen” av Ole Øystese kan vi lese om de nidkjære fariseerne og de skriftlærdes liv, ISBN 82-7053-299-1 Credo forlag. Etter hvert som de grunnet på Guds hellige lov økte det på med regler fra lovtolkninger. På Jesu samtid hadde disse tolkningene vokst til et omfattende regelverk. Disse reglene måtte holdes for å være en from og troende jøde.

Ettersom Oddvar Søvik og Dan Krussand synes å være uvitende om denne åndelige avsporing, gis det en innføring her.

Vi begynner med boka ”Kristen i verden” fra Nye Luther forlag ISBN 82-531-4238-2. Denne boka kunne være lærebok i kristen etikk på ungdomskolen og har 175 lettleste sider.

Er vi mer tilårskomne og trenger utfordringer, så er professor Wisløffs bok ”Det kristne livet” et godt valg. Boka er på 166 A5 sider. ISBN 82-520-4099-3 Lunde forlag.

Dersom du fortsatt har selvtilliten intakt, så kan du ta fatt på Rosenius utleggelse av de 10 bud og fader vår. Boka er på 235 sider. ISBN 87-7425-095-7 Dansk Luthersk forlag.

Vi kan fortsatt lesse på nye bud og regler som skal bekjennes og deretter overholdes for å være en sann Kristen, i egen kraft vel og merke. Da er ”Kristen etikk” av Olav Valen-Sendstad å anbefale. Boka gir en grundig utleggelse av de 10 bud og er på 262 sider.

ISBN 87-564-5166-0 Lohses forlag. Dette er en av 2 bøker i bokverket om etikk. Den andre boka er omtrent like stor. Dette blir omtrent 500 sider med utleggelse av de 10 bud!

Det vil ingen ende ta med synder som en må omvende seg fra. Dette er altså ikke begynnelsen på et liv i evangelisk frihet, men en begynnende lovtrelldom. Den ”bydende pekefinger” vil ikke forsvinne før du er like from som Jesus. Da har du oppnådd samfunn med Gud ved dine gjerninger gjort i egen kraft og ikke drevet av Den Hellige Ånd. Rom 8,14 ”For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.”

Predikanter som Søvik forstår ikke at denne type forkynnelse blir lovtrelldom. Dette skyldes at det har aldri blitt åpenbart for dem dybden og bredden i Guds hellige lov. Hvordan en slik tro kan utvikle seg vil jeg ta opp i neste leserinnlegg.

Oddvar Søviks utsagn er enkelt og mitt spørsmål er enkelt. Hvor mange synder vil Søvik bekjenne for å kunne ta imot Jesus?


Martin Bakke

Orstad på Jæren