Hvem er bibellærer i menigheten ?

Author picture

onsdag 13. desember 2017

Kristenliv

Lærerfunksjonen

Det ser nesten ut som alle kan være bibelærere i dag, bare du liker og har lyst så har du lov ? Derfor så har vi mange lærere i menigheten i dag som ikke er det ikraft av et gudommelig salvet embede , men ikraft av en naturlig utrustning og naturlig kompetanse . Og menighetens åndelige liv og kraft blir deretter for den ledes og undervises av menn og kvinner som taler ut ifra sine egne tanker og forestillinger og ikke det som Ånden vil at de skal tale der og da ! Men slik skal det ikke være venner , for den som vil være bibelærer iblandt oss han må være salvet og insatt av Gud til denne tjenesten . Du vil merke at de som er kalt til å være lærere , vil ha en salvelse og autoritet som de ikke har i seg selv, men fra himmelen ! Når de underviser så er det ett trykk i forkynnelsen og en autoritet som er udiskutabel for de er salvet og innsatt og autorisert av Herren selv ! Akkurat som en politmann i uniform ! Uniformen er hans autorisasjon ifra de norske myndigheter i dette landet her ! Slik er og kallet og salvelsen til å være bibelærer i Kristi legeme en gudommelig autorisasjon ifra Herren selv ! Å du vil merke når en salvet lærer underviser deg så vil det være et udiskutabelt nærvær av Guds Ånd , Sannhetens Ånd i forsamlingen . Herrens nærvær vil merkes og kjennes klart ! Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. 1 Korinter 12:28 Å være bibelærer er et av embedene i Kristi legeme På lik linje med apostler og profeter , osv, derfor så sier bibelen venner : ER VEL ALLE I MENIGHETEN BIBELÆRERE ?! For det er en svært alvorlig oppgave og funksjon å undervise Kristi legeme , og det må være med frykt og beven for Herren ! IKKE MANGE BLI LÆRERE IBLANDT OSS ADVARER BIBELEN FOR DE VIL BLI STRENGT DØMT FOR KRISTI DOMSTOL FOR ALLT DE SA OG ALLT DE LÆRTE MENIGHETEN ! Å være bibelærer er venner og ha en åndelig leder funksjon i Kristi legeme , du er en funksjon som leder Guds folk enten inn i sannheten eller inn i forvirring med falske læresetninger og påstander . For vi kan ha et kall til å undervise og lære Kristi legeme , men hvis vi åpner opp for løgn og eventyr i vårt sinn så vil vi førføre menigheten isteden for å lede den inn i sannheten . Kallet og funksjonen er ekte men funksjonen har sporet av for vedkommende har åpnet seg opp for Djevlers lærdommer ! Er du en bibelærer innsatt av Gud så behøver du ikke å lure på hva du skal undervise om , for bibelæreren over aller bibelærere Sannhetens Ånd vil lede deg og undervise deg . Bibelærere som er insatt av Gud og ledes av Ånden taler IKKE det som menigheten vil høre , MEN DET SOM GUD VIL AT MENIGHETEN SKAL HØRE ! Det er en gudommelig strøm av innformasjon ifra himmelen som flyter inn i deres ånd hele tiden og de taler og underviser det de hører som Rabbien og læreren Jesus , han som sa : DET JEG HØRER TALER JEG, OG FORMIDLER JEG ! OG DEN SOM HAR ØRE HAN HØRE HVA ÅNDEN SIER TIL MENIGHETEN ! Så i dag må vi prøve åndene , og funksjonene i menigheten om de er salvet eller ikke venner . Vh broder Arne