JESUS: Franklin Graham sa flere ganger at Gud har ikke kalt oss til å være relevante. I dag er «relevant» et moteord i mange menigheter. Gud har kalt oss til å etterfølge Jesus, ikke å være relevante. Jesus er sannheten, og sannheten er alltid relevant, påpekte Graham.  Foto: Odd Mehus

Det er ikke nok med en terapeut

onsdag 22. november 2017

Kristenliv

Festivalen i Oslo Spektrum 11.–12. november gir meg en alvorlig ettertanke. Hos mange som var til stede fikk jeg høre at i Spektrum ble forkynnelse av omvendelse betonet. En slik forkynnelse er blitt fraværende i mange menigheter, ble det sagt.

Selv om Vårt Land skrev om vekkelsen som ikke kom, er jeg full av takknemlighet over de to flotte dagene som var i Oslo Spektrum 11. og 12. november. Lørdag var 4350 mennesker samlet og på søndagen 3200. Lørdagen var rundt 80 prosent av den store hallen fullsatt, og det er mye mennesker i norsk målestokk.

Det som var enda viktigere er at 274 mennesker søkte frelse disse to kveldene. Å se alle de mennesker som strømmet fram under alterkallet var gripende og oppløftende. En stor prosent var unge mennesker.

Det slo meg hvor enkelt og konkret Franklin Graham forkynte. Evangeliet ble presentert i klassisk stil der synd og tilgivelse var sentrale begreper. Synden ble konkretisert, og han startet med løgn og begjær.

Ikke først og fremst seksuelt begjær, men heller materielt begjær som også er synd. Abort ble nevnt som synd. Det samme ble alle former for sex utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne.

Graham tok god tid til å ­fortelle hva som skjer når vi ­bekjenner våre synder. Da er ­tilgivelsen total­, og Gud bruker­ «slette-knappen» slik at all synd blir borte.

Skremte en slik rett på sak forkynnelse de unge? Nei, tvert om. Forkynnelsen traff blink og mange gav respons på innbydelsen. Man merket at dette var klassisk evangelisk forkynnelse som gav gjenkjennelse hos de godt voksne, og som de unge gav respons på.

Nå følger et viktig oppfølgingsarbeid i lokale menigheter av de som har søkt frelse. Etterarbeidet er jo svært viktig etter en slik kampanje.

Franklin Graham sa flere ganger at Gud har ikke kalt oss til å være relevante. I dag er «relevant» et moteord i mange menigheter. Gud har kalt oss til å etterfølge Jesus, ikke å være relevante. Jesus er sannheten, og sannheten er alltid relevant, påpekte Graham.

Festivalen i Spektrum gir meg en alvorlig ettertanke: Hos mange som var til stede fikk jeg høre at i Spektrum ble forkynnelse av omvendelse betonet. En slik forkynnelse er blitt fraværende i mange menigheter, ble det sagt. Synd er blitt feiet under teppet og omvendelsesforkynnelse er blitt fraværende.

Den moderne forkynnelse til ikke-kristne i mange menigheter er at Gud aksepter oss. Han godtar oss og er fornøyd med oss og elsker oss. Vi kan komme til Ham slik vi er, for Gud er inkluderende og forståelsesfull.

En slik forkynnelse gjør Gud om til en terapeut, sjelesørger og god samtalepartner. Men vår situasjon er mer alvorlig enn som så. Vi har alle syndet og fattes Guds ære.

Synden hindrer oss i møte den levende Gud. Og det er ikke nok med en terapeut. Vi trenger en Frelser som kan tilgi våre synder. Dette alvoret kom klart fram i Spektrum.

Jeg håper mange forkynnere tørr bli mer frimodige, slik at synd blir påpekt og Guds grenseløse tilgivelse får satt mennesker fri!

Evangeliet og bare evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror!

Det kom fram oppløftende ­signaler i Spektrum som vi så sårt trenger! Dette gir håp! Jeg er takknemlig!