Guds allmakt

Author picture

mandag 10. september 2018

Kristenliv

Styrer og kontrollerer Gud alt som skjer?

Det er viktig at vi har en rett forståelse av begrepet Guds allmakt.

En feil forståelse av at Gud er allmektig fører til passivitet og er i ytterste fall dødelige. Religiøsiteten har innført en ny mening til begrepet Gud er allmektig i forstand av at Gud kontrollerer alt. En riktig forståelse er at Gud er overordnet, først av range og uavhengig. Selvfølgelig har Gud også all makt, men det betyr ikke at han bruker den suverent.

2 Pet 3:9

Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

Her kommer Guds vilje tydelig fram. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. Men likevel er ikke alle frelst. Hvis det var Guds vilje skulle vel alle være frelst? Guds vilje skjer ikke automatisk. Gud har en god plan for våre liv (Jer 29:11), men han tvinger oss ikke til å gå den veien.

I Matt 10:29 kan vi lese om spurven som faller til jorden. Noen oversettelser har satt inn ordet vilje der. Ingen spurv eller menneske dør fordi det er Guds vilje. Men en annen ting er jo om Gud vet at det skjer. Det er mange ting i verden som skjer uten at det er Guds vilje.

Gud har gitt oss muligheten til å velge (5 Mos 30:19). I Edens hage valgte mennesket å tro djevelens løgner selv om det ikke var Guds vilje. Når det gjelder helbredelse så kan man en del ganger høre folk si “ Vi legger ham fram for deg Gud, du er allmektig”. Dette er en total misforståelse av både Guds allmakt og helbredelse.

Før det første har Gud allerede tilveiebrakt helbredelse gjennom Jesu forsoningsverk (Jes 53:4-5; 1 Pet 2:24). Jesus befalte at vi skulle helbrede de syke (Matt 10:8; Mark 16:17-18) Gud er ikke vår løpegutt. Jesus sa at vi skulle snakke til fjellet, ikke til Gud om fjellet (Mark 11:23).

Kan det være slik at folk i mindre grad for bønnesvar fordi de 1) har en feil forståelse av Guds allmakt 2) man vet ikke hva Gud allerede har tilveiebrakt 3) Ikke kjenner sin autoritet i Kristus ?