Fra Sokndal til Kina

Author picture

tirsdag 12. juni 2018

Kristenliv

Det blåste en Kina-vind over kristen Norge fra midten av 1880-tallet til godt inn på 1900-tallet. Hudson Taylor drev et omfattende misjonsarbeid i Kina, og informasjon om dette arbeidet nådde også Norge.

Sivert Gjerde fra Tysvær og Ole Næstegard fra Hallingdal var to ungdommer som ble tent for kinesernes frelse. De var selv med på å tenne mange nordmenn for samme sak.

Sokndal kommune ligger i Rogaland, på grensa
mot Agder. Her fikk tidlig haugianismen sterkt rotfeste. Hans Nielsen Hauge var selv innom kommunen en eller to ganger. Haugianerpredikantene Svend Dybing fra Heskestad og Gunder Ougendal fra Sokndal fikk være redskap til at mange i denne kommunen ble frelst.

Vinteren 1872-1873 vikarierte den landskjente Lars Oftedal som prest i Sokndal. Da brøt det ut en stor vekkelse i kommunen, ikke minst blant arbeiderne i gruvene i Blåfjell. I 1887 skrev indremisjonspredikanten «S.S.H.» i misjonsbladet «Den lille samler». Han hadde den våren hatt 55 møter i Sokndal. Oppslutningen om møtene sier noe om kristenlivet i kommunen på den tid. Han skrev:

«Ofte har møtene vært avholdt i skolehusene under selve skoletimene, for at også barna skulle få ha godt av møtene. I landsoknets vidstrakte og noe spredt beliggende garder, har det i gjennomsnitt vært 60 til 70 til stede på møtene, men variert fra 30 til 100. Besøket i tettstedet (Sogndalsstrand) og i Stordalen (Hauge i Dalane) har vært betydelig større, opptil 600 mennesker.»

Seks av kommunens kristne ungdommer fikk kall til å reise til Kina med evangeliet. Fire av dem kom aldri heim igjen. Her er deres historie i korte trekk.

Sigvald Netland

Sigvald vokste opp i en kristen heim og kom gjennom til liv med Gud i ungdommen. Han tok skomakerlære i Stavanger og her ble han grepet av kallet til Kina. Han hadde ikke tid å vente på at Kinamisjonsarbeidet i Norge skulle bli organisert. Han fikk derfor noen venner i Egersund til å starte en Kina-forening som skulle støtte han. Selv reiste han til England for å lære språk og videre til USA i februar 1990. Her fikk han støtte av noen ungdommer fra Haugesynoden, en synode han året etter, formelt ble utsending for.

Han ankom Kina like før jul 1890, mens hans forlovede Bertine Eriksen fra Stavanger, kom etter i november 1891. De ble gift dagen etter hennes ankomst og fikk ei datter to år senere. Like etter fødselen døde Bertine og Sigvald giftet seg på ny med Oline Hermansen. De fikk ei datter i juni 1896. Like etter ble Sigvald syk og døde 9. august 1896 kun 28 år gammel. Sigvald fikk seks år i Kina, de to siste årene virket han som ordinert prest. Han fikk også starte en klinikk og en skole.

Gjertine Årrestad

Gjertine ble født inn i en kristen heim i 1859. Hun var søskenbarn til Sigvald Netland. Gjertine reiste til Stavanger som 16-åring og kom her gjennom til bevisst liv med Gud. Veien videre for henne gikk til Oslo, hvor hun utdannet seg som diakonisse. Etter endt utdannelse, arbeidet hun en periode i Bergen. Her ble misjonskallet vakt, og hun ble innviet som misjonær for det nystifta Kinamisjonsforbundet. Det var åtte ungdommer som reiste fra Stavanger som det nye forbundets første utsendinger. Fem av dem hoppet av for språkstudier i USA, mens Gjertine, Ludvig Johnsen og Johannes Brandtzæg fortsatte til Kina. De ankom Shanghai 13. november 1891.

Sommeren 1892 ble Gjertine og Ludvig gift, og de fikk ei datter året etter. Men sykdom skulle ramme også denne familien. Ludvig fikk dysenteri og døde tre uker at datteren ble født.Gjertine fortsatte sin misjonærtjeneste fram til bokseropprøret i år 1900. Da reiste hun og datteren heim til Norge for en treårsperiode. I 1903 reiste Gjertine til Kina igjen, mens datteren var igjen i Norge hos slektninger. Gjertine ble i Kina fram til 1911. Etter den tid bodde hun heime i Sokndal til hun døde i 1946, 87 år gammel.

Johan Albert Skordal

Johan Albert vokste opp i en vekkelsesheim. Mens han gikk på skole i Egersund, ble han vakt og fikk også misjonskall. Han søkte Misjonsskolen i Stavanger, men kom ikke inn. Kontakt med Kinavenner i Stavanger førte til at han svart ja til å være blant Kinamisjonsforbundets første utsendinger. Etter et års språkstudium i USA, ankom han Kina i 1892. Her ble han gift med Brita Vestervik, og de fikk to barn.

Johan Albert fikk døpe de første kinesere døpt gjennom Kinamisjonens arbeid. Først noen barn av en kristen kineser i 1895, og så den første kineser vunnet gjennom Kinamisjonens arbeid i mars 1896. Sommeren 1896 ble Johan Albert syk og han døde 3. november 1896, etter fire år i Kina og kun 28 år gammel. Kona Brita og barna reiste etter Johan Alberts død til Norge og senere til Amerika.

Marie Skordal

Marie var Johan Alberts seks år yngre søster. Hun kom til Kina i 1903 og ble gift med sunnmøringen Ole Johannes Andreas Helland året etter. De var først et år på en misjonsstasjon, før Ole Johannes fikk sin tjeneste innen skolearbeid. Han startet bl.a. en evangelist- og lærerskole.

I perioden 1905-1908 fikk Marie og Ole Johannes fire barn. Like etter den siste fødselen ble Marie syk og døde 11. januar 1909. Hun ble 34 år gammel. Ole Johannes reiste da til Norge med de fire barna. De ble boende hos slektninger i Norge, mens Ole Johannes reiste tilbake til Kina i 1910. Her ble han til 1919. Deretter var han rektor på Fjellhaug, men døde brått av hjertesvikt i 1924.

Tønnes Frøyland

Tønnes Frøyland var nevø av Gjertine Årrestad. Han fikk tidlig misjonærkall, men ble ikke frelst før han var 19 år. Han reiste til Amerika for å utdanne seg til lege, og ble ferdig utdannet i 1908. Tilbake i Norge reiste han som forkynner og tok en del kurs innen medisin. I september 1909 tok han den Transsibirske jernbane til Kina. Han skulle først lese språk, men som eneste lege på feltet, ble det mer helsearbeid enn språkstudier. I 1913 kunne han innvie et hospital i byen Laohokow, men drømmen var å bygge et fullverdig sykehus.

7. mars 1914 ble Laohokow angrepet av en stor røverbande. Tønnes var sammen med fem andre voksne misjonærer da røverne angrep misjonsstasjonen 8. mars. Tønnes og to andre misjonærer søkte tilflukt på hospitalet, mens en familie var heime i sitt eget hus. Det hele endte med at en av kollegene ble hardt skadd, mens Tønnes ble skutt og drept. Han ble 34 år gammel. Senere på dagen reiste røverne videre og etterlot seg 1500 døde kineser og 4000 skadde.

Fredrik Knudsen

I mars 1914 var det minnesamvær for martyrmisjonæren Tønnes Frøyland heime i Sokndal. På denne festen var det en 19 år gammel ungdom som svarte ja til å reise til Kina. Han het Fredrik Knudsen. Fredrik gikk misjonsskolen i Oslo og ankom Kina i 1921. I 1932 kom EllenLima fra Ålgård til Kina, og hun og Fredrik ble gift. De fikk ikke barn.

Ellen og Fredrik fikk mange år sammen i Kina, helt fram til Kina ble stengt.
Da flyttet de over til Hong Kong. Ellen måtte reise heim av helsemessige årsaker, mens Fredrik fikk mange rike år i Tragediens leir i Hong Kong. Han kom til Norge siste gang i 1966 Ellen døde i 1976, mens Fredrik døde i 1979, 84 år gammel.

Vekkelse og misjon

Disse seks ungdommene vokste opp i et vekkelsesmiljø. Når et menneske får se at det er fortapt uten Jesus, og får ta imot tilgivelse for sine synder, skapes også en nød for den som ikke er frelst. Denne nøden førte disse unge til Kina. Fire av de seks døde i Kina etter få år. Det samme gjorde ektefeller til to av dem. Likevel svart Fredrik Knudsen ja til kallet, selv om han visste det kunne koste han livet. De så lite frukt av sin tjeneste. I dag vet vi at det er mange hundre tusen kristne i området hvor de hadde sin tjeneste. Gud gav vekst!