FELLESSKAP: Derimot skal nettverket vere eit fellesskap som på tvers av ulike kyrkjeleg bakgrunnar vil skape frimod for evangeliet, støtte i kyrkjelege utfordringar og halde kvarandre bibelsk ansvarleg i tru og teneste. FK vil utruste dei heilage til frimodig teneste og slik bygge opp Kristi kropp, sa Rolf Kjøde i Storsalen tirsdag.  Foto: Tarjei Gilje

«Lat di miskunn vere over oss, Herre! Det er deg vi ventar på.»

torsdag 23. mars 2017

Kristenliv

Vi må be om at Anden gir oss kraft til å kjempe dei nødvendige kampane for evangeliet, kjærleik til Gud og menneske og visdom til å forstå og bruke Guds ord og handle rett i ein krevjande kyrkjeleg situasjon.