En tapt gudstro

Author picture

fredag 20. april 2018

Kristenliv

Det finnes de som mener jeg har mistet min gudstro, og det stemmer. For min tidligere gud, eller kanskje rettere sagt min tidligere oppfatning av Gud, er heldigvis borte for godt.

Så jeg har mistet mye, men ikke dessverre. For det jeg har mistet er frykten for straff, og jeg har personlig fått oppleve det som står beskrevet i 1. Joh 4:17-18:

“Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.”

Når frykten for straff forsvant, så forsvant samtidig løgnene om Gud i mitt sinn - en etter en. De som påstod at Guds forhold til menneskene er prestasjonsbasert, og at han belønner eller straffer basert på hvor rett vi lever og tror. Jeg har fått åpenbart at Gud ikke er slik som jeg trodde, som jeg hadde hørt forkynt av så mange, men at han er hundre prosent lik Jesus.

Joh. 1:18: “Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.”

Som Jesus er også Gud alltid tilgivende og nådig, og han holder ikke våre gjerninger mot oss. Han elsker oss som vi er, og hans kjærlighet til oss vil aldri dø - selv når vi dør. Om vi av forskjellige årsaker ikke klarte å be frelsesbønnen før vi døde, så vil Guds kjærlighet etterjage oss også i etterlivet.

Til slutt vil hele skapningen forsones med Gud, og det som står i 2. Kor. 5:19 vil bli alle til del, og det er sant at Jesus er hele verdens frelser.

“Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv.”

Jeg unner deg å miste det jeg har mistet - frykten for at Guds dom for noen er evig straff og tortur i helvete. Jeg unner deg å miste alle satans løgner om at Jesus ikke er verdens frelser, men kun for de som klarte å tro på ham før de døde.

Jeg unner deg å miste frykten, og dermed å finne hvilen i at du er god nok som du er.

Jeg unner deg også å miste frykten for at dine barn skal gå fortapt og havne i helvete - at dine foreldre, familie, venner og bekjente, ja alle de som av ulike årsaker ikke blir frelst før døden skal måtte lide i all evighet.

Jeg unner deg å se mennesker som Gud ser dem, elsket uten betingelser. Ikke som prosjekter som det er ditt ansvar å få til å fremsi en frelsesbønn før de dør. For ellers....

Jeg unner deg i hvile i kjærligheten.

Jeg unner deg å se det jeg ser i dag, at Gud er akkurat som Jesus, fullkommen kjærlig, fullkommen nådig og fullkommen god. Jeg unner deg å få balansert forholdet mellom det du leser i Bibelen, og det du kjenner Jesus hviske i hjertet ditt. De gode, varme og ømme ordene som er som balsam for sjelen - de “for gode til å være sanne ordene” som er fra Gud.

Jeg unner deg å klare å stole på det Jesus sier til deg med den stille, myke og forsiktige stemmen som kun hjertet ditt klarer å fange opp, og at de versene i Bibelen som motsier Guds ubetingede kjærlighet mister sin makt over deg.

Jeg unner deg rett og slett å bli fullkommen fri i Kristus.

Ja, jeg har mistet mye, og takker Gud for det. For i dette tapet fant jeg Jesus - den sanne og riktige Gud!

www.freshmind.no

www.nadekirka.no