De av den Edle Sorten

Author picture

onsdag 15. november 2017

Kristenliv

11 Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17:10f

Mange vil hevde at vi ikke kan fremheve noe spesielt over noe annet i Skriften og bruker dette for at vi ikke skal dra ut bare enkelte vers;

Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast. Sal 119:160

Dette er forså vidt riktig, men vi skal også legge oss dette på hjerte.

4 Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.
5 Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.
6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.
7 Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
8 Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. 1Kor 13:4-8

SAMT

Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1Kor 13:13

Jeg er så inderlig takknemlig for at dette finnes i brevene til Paulus og spesielt i Paulus sine brever. Fordi det er ganske spesielt hvis man ser på brevene generelt. For meg henviser dette til AGAPE. Det bringer meg alltid til å lese evangeliet om Jesus Kristus fortalt av Johannes.

Dette evangeliet er også spesielt på en måte og skiller seg godt ut fra de andre tre samt Apostlenes Gjerninger og Åpenbaringen. Det eneste som jeg kan sammenligne det med der er 1. Johannes brev.

Dette spesielle evangeliet er unikt, i den for stand at det «nesten bringer Jesus frem i fysisk form» når man får høre hva Jesus har å si, som er ganske så mye i dette kjærlighets evangelium.

At Faderen ofret sin Sønn på den måten Han gjorde mens vi enda var syndere, og at Jesus der Han hang og øste ut av sitt blod, tilgav de som kjørte naglene inn i Hans kropp, kan ingen forfekte å forstå. Det kan bare tros.

Så la oss aldri komme bort fra AGAPE og holde opp AGAPE for det det er overalt hvor vi går og i alt hva vi gjør.

Hele Skriften er fult av advarsler fra;

16 Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete,
17 men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø. 1M 2:16f

til

Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok. Åp 22:19

Slik at vi må forstå at AGAPE ligger i advarselen. Ikke minst i en kraftig advarsel her:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3:16

Det kan vanskelig komme en klarere advarsel om at de som med viten og vilje ikke tror, men velger mot bedre vitende og leve et liv i synd, vil gå fortapt.

Vi kommer heller ikke utenom dette:

20 Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei – han skal dø. Når du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 21 Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel. Esek 3:20f

Vi vil med dette holde frem og advare hvor hen vi finner det nødvendig ifølge Skriften og vi vil også få takke alle de som velger å være en fra “Berøa” - De av den Edle Sorten.

10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. 11 Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17:10f

Jesus Kristus sin rike velsignelse til dere alle. I Hans Navn.