Kirken skal ikke følge tidens politiske strømmer men skal være en motkultur mot alt som bryter kristen tradisjon og kultur slik historien har lært oss. “Skikk dere ikke lik med denne verden”, skriver Øyvind Lyngroth. Illustrasjonsbilde: Unspash.com

Kirken og kristentroen

Author picture

mandag 5. mars 2018

Kristenliv

Hvorfor kirkens ledelse må være politisk korrekt er egentlig umulig å forstå. Hvor er det blitt av motkulturen mot politisk innblanding?

Jeg hører fra tid til annen på NRK P2 og forleden hørte jeg programmet “verdibørsen”.

Det ble da sagt av anerkjente forskere innen teologi, at kristendommen sakte og sikkert kommer til å forsvinne fra landet og at den i hovedsak brytes ned innenfra. Foran i dette arbeidet går teologene og kirkens øverste ledere.

Kirken skal ikke følge tidens politiske strømmer men skal være en motkultur mot alt som bryter kristen tradisjon og kultur slik historien har lært oss. “Skikk dere ikke lik med denne verden”.

Kirken fremstår i dag som sterkt politisert og kirkens ledelse setter bibelens ord til siden for å tekkes politiske strømninger. Kirkens vei utfor stupet synes ganske målrettet og avkristningen er tydelig et politisk mål. Noen politiske partier sier dette mer klart enn andre (venstresiden) mens de øvrige har antagelig sammen retning uten å si dette like explisitt. Og med “ Åpen Kirke” er kirken i praksis å anse uten fundament, vegger og tak og den åndelige kirken er dermed borte og utradert.

Noen hederlige unntak er det heldigvis. Hvorfor kirkens ledelse må være politisk korrekt er egentlig umulig å forstå. Hvor er det blitt av motkulturen mot politisk innblanding? Og hvorfor er det nettopp de som skulle være våre hyrder, som står for den innvendige nedbrytningen av kristenheten? Jeg bare spør!

Mitt råd vil som konklusjon være at for å bevare kristentroen i landet må man melde seg ut av Den Norske Kirke og i stedet melde seg inn i en bibeltro menighet.

Husk Luthersitatet: Skriften alene!