Andakt

Author picture

onsdag 22. august 2018

Kristenliv

Å finne fred er å overlate styringen til Gud

I en verden som har så mye uro, er det lett å bli grepet av angst. Verden brenner og det er kriger, konflikter og terror nærmest overalt. I tillegg har vi alle våre personlige utfordringer. Men la oss huske hva Jesus sa: “La ikke ditt hjerte bli grepet av angst. Stol på Gud og stol på meg! “

Fred kan vi finne inni oss uansett omstendighet. For vi har Herrens garantier for at alt vil gå bra tilslutt. Midt i uroen har vi vår base, vår trygghet, vår Klippe og vår Gud.

Mange av oss har kjent på en ørkenvandring i denne verden. Aldri må vi glemme hvor trygg vi er i fare. Så kommer også gode dager, da vi får glede oss over det levende vann.

Og uansett må vi ta valget om å tro at Gud er i førersetet - tross alt.

Gud overlater ingenting til tilfeldighetene. Det finnes ikke tilfeldigheter i naturen. Det er ofte vanskelig for oss å forstå. Men Gud har et løp og en plan for alt som skjer i denne verden. Det ondes problem løser ikke vi, det løser Han.

Ha tro til Gud! Stol på Hans Allmakt. Gi slipp og overlat styringen til Ham. Det er på ingen måte grunn til uro. Det er ingen grunn til panikk. ALT er under kontroll. Gud er i kontroll.


Kenneth Løvseth Johansen, Arendal