7 måter å verifisere Gud på

Author picture

tirsdag 4. desember 2018

Kristenliv

Kortversjon av de siste års og siste dagers forståelse og tenkning.

Guds rike kan hindres av mange forhold; bl.a tekniske/ inkompatibilitet og endringer. Av flere grunner - mulig fra 2 sider. Endringstid.
Men Gud “kan verifiseres” ved minst 7 punkter: Tradisjoner m.v.

1) Det historiske første testamentet/ GT. (Alef.)
2) Oppfylt i det historiske andre testament: NT. (Beth)
3) Selve språket, med bokstav og konseptforståelse generelt. (Gimel)
4) Muligheten for å avlese Jesu liv og utvikling i de 22 bokstavkonsepter. Relevant også for feiring av merkedager. (Dalet-dør)
5) Høytidenes plassering og innhold. Jfr. svangerskap hos mennesket. Biologisk teologi, jfr. generelt menneskekroppens samsvar med det åndelige. (Hey/heh. Se/Åpenbaring).
6) Individets personlige liv og livserfaringer m/ Gud.( Vav)
7) Den musiske skalaen. Grunntonen og meloditonen. Sangen og det musiske akkopagnementet som en helhet. Lovsangen. Zayin - redskap.

Det hele kan forstås som ett i helhet, både med de 7 første bokstaver samt sannsynlig relaterbart til skapelsesuken også.
Helheten kom på siste etappe frem til Oslo i dag. Jfr. artikkel: “Fred i vår tid? I have a dream”.
For egen del: Har ikke kommet meg ut på dagensnett ca siste uke av mulig sammenfallende årsaker på flere hold og grunnlag.

Ang julefeiring og potensielle endringer:
Kanskje man kan feire Faderens rolle den 21.12 og Sønnens den 24.12?
Kanskje man kan feire Jesus hele vårmnd, men spesifikt samme dag som jødene feirer Torah: Og danser rundt med den. Simchat Torah. Den siste/ den 8./ Den nye dag - av de dager mellom 15-21+1=22(23). på høsten i mnd nr. 7, og en parallell sees på våren med Messiasforventning. Kanskje den dag som Jesus møtte disiplene ved Tiberiassjøen med grillet fisk, nye begynnelser og mandat til å gå ut og forkynne. “Elsker du meg”?x3, ja, og mandatord: “Fø mine lam, sauer og vær hyrde for dem.”

Jeg kan begrunne “relativt fullverdig”/ tilstrekkelig begge mine saksfelt, og har jobbet underveis på reise med ulike ting siden den 20.11 da min artikkel ble lagt ut på nett. Håper å få normal tilgang igjen i løpet av morgendagen.

-------

Etterord 4.12:
Dette legges ut som test og pga tidsaspekter relevant ut fra artikkel “Fred i vår tid? I have a dream.” 20.11.2018. Relatert til artikkelen “Når det røyner på”. 1.10.2018? Samt relatert til “Merkevaren Jerusalem”. Samt “Brudekrona”. M.v. Tilsammen ca 45 artikler siden januar 2017 med helhetlig teologisk gjennomgang.