7 måter å "verifisere" Gud på

Author picture

tirsdag 4. desember 2018

Kristenliv

En kortversjon av noen vurderinger siste år og siste dager.

Guds rike kan hindres av mange forhold; bl.a tekniske/ inkompatibilitet og endringer. Av flere grunner - mulig fra 2 sider. Endringstid.
Men Gud “kan verifiseres” ved minst 7 punkter: Tradisjoner m.v.

1) Det historiske første testamentet/ GT. (Alef.)
2) Oppfylt i det historiske andre testament: NT. (Beth)
3) Selve språket, med bokstav og konseptforståelse generelt. (Gimel)
4) Muligheten for å avlese Jesu liv og utvikling i de 22 bokstavkonsepter. Relevant også for feiring av merkedager. (Dalet-dør)
5) Høytidenes plassering og innhold. Jfr. svangerskap hos mennesket. Biologisk teologi, jfr. generelt menneskekroppens samsvar med det åndelige. (Hey/heh. Se/Åpenbaring).
6) Individets personlige liv og livserfaringer m/ Gud.( Vav)
7) Den musiske skalaen. Grunntonen og meloditonen. Sangen og det musiske akkopagnementet som en helhet. Lovsangen. Zayin - redskap.

Det hele kan forstås som ett i helhet, både med de 7 første bokstaver samt sannsynlig relaterbart til skapelsesuken også.
Helheten kom på siste etappe frem til Oslo i dag. Jfr. artikkel: “Fred i vår tid? I have a dream”.
For egen del: Har ikke kommet meg ut på dagensnett ca siste uke av mulig sammenfallende årsaker på flere hold og grunnlag.

Ang julefeiring og potensielle endringer:
Kanskje man kan feire Faderens rolle den 21.12 og Sønnens den 24.12?
Kanskje man kan feire Jesus hele vårmnd, men spesifikt samme dag som jødene feirer Torah: Og danser rundt med den. Simchat Torah. Den siste/ den 8./ Den nye dag - av de dager mellom 15-21+1=22(23). på høsten i mnd nr. 7, og en parallell sees på våren med Messiasforventning. Kanskje den dag som Jesus møtte disiplene ved Tiberiassjøen med grillet fisk, nye begynnelser og mandat til å gå ut og forkynne. “Elsker du meg”?x3, ja, og mandatord: “Fø mine lam, sauer og vær hyrde for dem.”

Jeg kan begrunne “relativt fullverdig”/ tilstrekkelig begge mine omtalte saksfelt, og har jobbet underveis på reise med ulike ting siden den 20.11 da min artikkel ble lagt ut på nett. (Fred i vår tid? I have a dream). Håper å få normal tilgang igjen i løpet av morgendagen.

Publisert først som kommentarfelt i går ettermiddag; Verdighet for Guds skyld. Noe som samstemmer med et ord jeg fikk for noen dager siden: “Se meg” - som sagt fra Guds hjerte.
Kvinnen som fødte barnet er også uløselig tilknyttet Sønnen. Hun som kan sies å være som “jordens livmor”. Åndens rolle og plass. Morsånden. Et morshjerte. En Eva/Havv(ah). En Hage og hvile i. Både metafysisk og fysisk. Som “Ah”. Som en Fredens Bolig.

(Dette skrives slik som en “test” på om andre ting kan forsøkes sendes/ legges ut påny, - x antall ganger forsøkt i andre varianter i mellomtiden uten å komme gjennom. Og pga tidsaspekt i tematikk jeg reiser.)