Åndelig lengsel

Author picture

mandag 27. august 2018

Kristenliv

Åndelig lengsel og søken er svært krevende. Det er personlig og nært. Å sette ord på det er ikke lett. Mange av mine kristne medvandrere ville sikkert uttrykt det annerledes, men jeg har en fornemmelse av at en del av oss gikk denne "runden" før vi fant, eller ble funnet, av Gud.


Mennesket,

letende etter dette det ikke har

som ser i sitt indre og blir redd

redd for sinnets store intet

urolig over tomheten

mørket som fyller sjelen.


Mennesket,

søkende ut i verden for å finne

kan rastløshet erstattes med ro

ro for uro og fred for ufred

kan du gi meg glede

et øyeblikk en kveld en dag


Mennesket,

kjempende mot alt og alle

finner livet i et mål

å være den beste den første

største og fremste, den som alle

ser opp til – det er vel livet...


Mennesket,

søkende, letende og kjempende

finnes det i oss selv -

i oss selv eller i verden et svar

nei - høyt over oss i det himmelske der

et åndelig lys i mørket


Mennesket,

stå opp – bli lys!

Guds rike er inne i deg

et indre fylt av rettferdighet

fylt av glede og fred

ikke av sitt eget - et Jesu under


Guds barn,

født av Gud til å ære Gud

i det ytre ubetydelige og i verden små

i det indre fylt av glede og fred

En gave av Gud i nåde og miskunnhet

ta imot i tro og takknemlighet


Menneske,

bli Guds barn