UTVIKLING: Punkt for punkt må vi konstatere at utviklingen – i hvert fall i Vest-Europa – flyr i retning av nettopp det Jesus beskriver som karakteristisk for tiden før hans gjenkomst, skriver Ole Andersen.  Foto: Illustrasjonsfoto: Murad Sezer, Reuters/NTB Scanpix

«Fryktens tid» og andre tegn peker i samme retning

fredag 29. juli 2016

dagensdebatt

Er 2016 det året hvor fryktens tid for alvor begynner i Europa?

«2016 ble året hvor frykten for alvor satte sin klo i den vestlige verden.» Slik lød det for få dager siden i et blogginnlegg i en av Danmarks største aviser, Jyllands-Posten. Skribenten henviste til de siste måneders mange terrorangrep i Europa og andre steder i verden – Tyskland, Frankrike, Belgia, USA og mange andre land. Både taler fra verdens politiske ledere og samtaler mennesker imellom avspeiler denne frykt.

LES: Når gudstjenestedeltakere blir terrorofre

Hvis det ikke skjer noe avgjørende nytt, avslutter skribenten, er det «all mulig grunn til å frykte for at Fryktens tid bare såvidt har begynt.»

Fryktens tid. Det uttrykket gjorde inntrykk på meg. Er 2016 det året hvor fryktens tid for alvor begynner i Europa?

Jesus nevner frykt som ett av tegnene på hans gjenkomst: «På jorden skal folkene bli grepet av angst» Luk 21:25). I samme forbindelse snakker Jesus om krig og opprør som vil spre skrekk på ­jorden (Luk 21:9).

Jesus nevner mange andre tegn: Naturkatastrofer, hungersnød, falske religioner, forfølgelse, frafall fra troen på ham og så videre. Punkt for punkt må vi konstatere at utviklingen – i hvert fall i Vest-Europa – flyr i retning av nettopp det Jesus beskriver som karakteristisk for tiden før hans gjenkomst.

I tillegg kommer enda ett viktig tegn som fyller mye av Bibelen: Israel. Bibelen er full av profetier om at det jødiske folk ved avslutningen av verdenshistorien skal samles i sitt gamle land og komme til tro på Jesus som Messias.

Jordskjelv og krig har det alltid vært i verdenshistorien. Men først i de siste hundre år har jøder i stort antall vendt tilbake til Israels land og har gjenopprettet en jødisk stat. Tett oppunder halvparten av verdens 14 millioner jøder bor nå i Israel. Aldri før har så mange jøder immigrert til Israels land som de siste ­hundre år.

LES: Pokemon til folkeslagene

Utviklingen i Israel er ny i verdens­historien. Og dermed en sterk påminnelse til kristne om at Jesus kommer snart.

Når Jesus snakker om den frykt som vil ramme jorden før hans gjenkomst, understreker han at de som tror på ham, ikke skal frykte: «Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme!» (Luk 21:9).

Hvorfor skal vi ikke frykte, når vi i disse måneder gang på gang hører om terror? Fordi vi vet at den Gud som skapte verden som Edens hage – totalt god og fullkommen – snart vil sende Jesus synlig tilbake for å gjenskape skaper­verket. Så vil det komme en ny jord, befridd fra alt ondt.

Derfor skulle ikke terror skape frykt hos oss! Men tvert imot en lengsel etter den store befrielse når Jesus kommer.