Illustrasjonsfoto: Scanpix

Mytteriet i DnK

torsdag 12. april 2018

dagensdebatt

DnK har dessverre for lengst endret seg til å være sosialdemokratiets samfunnshus; kirken har brutt med sine røtter og slik forlatt fast grunn. DnKs liberale biskoper og prester hevder dog bestemt at de står på kirkens troslære om de møter slik kritikk... Men det er vel kun de selv som ikke ser at det de faktisk gjør og står for overdøver det de her sier.

En måling som ble gjort for Aftenposten for to år siden viser altså at under halvparten av DnKs medlemmer definerer seg som kristne. Og 33 prosent, hvert tredje kirkemedlem, regner seg som ateist. Like vel arbeider sterke krefter i kirken for at demokratiet skal få enda større plass i kirken.

Dvs det er det ikke-troende flertallet som tar over roret i kirkeskipet og avgjør hva kirkens troslære og kirken egentlig skal være. Vi er dessverre vitner til et mytteri forkledd i de beste gevanter hentet fra kirkens kostymelager.

Liberal maktmisbruk og rå manipulasjon som ikke er en kirke verdt navnet verdig:

Vi så dette illustrert da avstemningen om ny vigselsliturgi skulle foretas: Avstemningen ble av kirkens liberale krefter behendig lagt fjernt fra kirkens lokaler, nemlig til stemmelokalene hvor tradisjonelle politiske valg foretas. Her fikk den liberale makten i DnK så sikret at det ikke-kristne flertallet så fikk mulighet for å avgjøre kirkens troslære og kurs.

Som om Humanetisk Forbund virkelig skulle legge sine valg om forbundets ideologi til kirkene (!) en søndag formiddag? Og skulle flertallet i HEF vise seg å være kristne, så ville nok diskusjonen om HEF i det hele tatt skulle eksistere slik det gjør i dag komme opp på første generalforsamling.

Paradoksalt og tragikomisk nok, så er DnK Norges største forening for ateister. Men i DnK så applauderer de liberale tilfredse om de erfarer vind i seilene: Hvem spør vel etter kursen når de opplever slik en medvind?

Fremdeles snakkes det om at kirken skal være enda mer bred og åpen; men den er det på feil måte: Den brede og åpne kirken gjelder de åpne dører og den åpne favn: Her er selvsagt alltid adgang “for uvedkommende”. Men det betyr ikke at kirken som en kameleon skal endre seg etter hvem som kommer inn i kirken.

Dvs ikke demontere troslæren ad hoc og utvanne kirkens vesen qua Kristi kirke fordi Guds ord ikke lenger er akseptabelt for flertallet. Om Jesu Kristi Kirke får applaus og oppleves som relevant av det ikke-troende flertallet, så er det selvsagt fint. Men om kirken skulle få kritikk og møte likegyldighet, så er det trist, men dog bare å ta til etterretning.

Man endrer nemlig ikke kirkens troslære for å godtas og være populær: Sannheten avgjøres ikke gjennom flertallsbeslutninger. Gadd vite hvor mange prester som reellt er tro mot kirkens troslære og bekjennelse i dag.

Vi er desto verre vitner til en koldtbordsteologi hvor enhver etter smak kan ta hva man ønsker fra troslæren og andre trosretninger og slik skape sin egen private tro. Flere i kirken tror f.eks. på reinkarnasjon og karma, hvilket f.eks. annullerer påskens budskap om nåde og forsoning. Ref. Aftenposten.

Men pytt: Kirken er jo bred og folkelig?

DnK har dessverre for lengst endret seg til å være sosialdemokratiets samfunnshus; kirken har brutt med sine røtter og slik forlatt den faste grunn. Vi er vitner til DnKs svar på Iraks komiske Ali: DnKs liberale biskoper og prester hevder nemlig bestemt at de står på kirkens troslære om de møter kritikk...

De svarer med idealisering og normativt der de reelle forholdene like vel er udiskutable i all sin velde: Det er vel kun de selv som ikke ser at det DnKs ledelse, biskoper og prester faktisk gjør og står for solid overdøver det som de her hevder og som alle ser: De fører folk bak lyset. Vi sitter igjen med bare skallet; uten innhold.

Og som kjent så skal de tomme agnene destrueres. Det er det genuine - det med substans, hveten, som skal samles på låven.